Nieuwsbrief 2023-10

Geachte VOC leden,

Deze email gaat over twee onderwerpen met betrekking tot de veiligheid voor onze leden.

  1. Verzending van de VOC-Mededelingen:

Binnenkort valt de VOC-Mededelingen weer bij u in de brievenbus. De verpakking van het blad zal er anders uitzien dan u gewend bent. Er is een richtlijn van het Ministerie van Defensie uitgegaan dat de adressering van briefpost aan militairen geen titulatuurvermelding meer mag bevatten en in de verzendhoes een wit dekblad zit dat de inhoud onherkenbaar maakt.

  1. Persoonsgegevens op de VOC-website:

Onze vereniging is opgericht om de banden te versterken tussen cavalerieofficieren. Een van de middelen die de VOC hiervoor tot zijn beschikking heeft is onze VOC-website waar leden kunnen inloggen en contact kunnen leggen met andere leden. Hiervoor staan uw persoonsgegevens zoals uw woonadres en telefoonnummer in onze ledenlijst op de site. Echter schuilt hier ook het gevaar in dat deze gegevens kunnen worden ingezien door anderen, misschien met verkeerde bedoelingen, zonder dat u dat wilt. Vooral voor de veiligheid van onze actief dienende leden willen we dit voorkomen.

Echter zijn er ook leden die hun gegevens juist zichtbaar willen stellen ter bevordering van het onderlinge contact. Daarvoor hebben we goed nieuws.  U kunt vanaf 1 december zelf de keuze maken of u uw contactgegevens op de ledenlijst zichtbaar wil maken. U heeft de keuze welke gegevens u wel en welke u niet zichtbaar zet. De ledenlijst blijft natuurlijk nog steeds alléén zichtbaar voor ingelogde VOC leden.

Vanaf 1 december zult u bij uw eerste login op de VOC-website éénmalig een pop-up bericht zien met twee opties; ‘Weiger’ en ‘Accepteer’.

Klikt u op ‘Weiger’ dan wordt u uitgelogd en moet u opnieuw inloggen, er verandert voor de rest niets.

Klikt u op ‘Accepteer’ dan wordt u doorverwezen naar de handleiding die u stap voor stap uitlegt hoe en met wie u, uw gegevens kunt delen.

Wij hopen dat heel veel leden van deze mogelijkheid gebruik zullen maken.

Mocht u vragen hebben over het zichtbaar zetten van uw gegevens, neem dan contact op met Tlnt Laurens Storm: webmaster@voc-cavalarie.nl

Mocht u vragen hebben over het inloggen op de VOC website, neem dan contact op

met  Ritm bd Geert Snellen: ledenadministratie@voc-cavalerie.nl

Oud res-elnt Hans van Beek

Secretaris

Geef een reactie