Members Login Menu

Vereniging Officieren Cavalerie

   

VOC Mededelingen

Door op 20-09-2017 in Bibliotheek | Reacties uitgeschakeld voor VOC Mededelingen

De Vereniging brengt 1 x per kwartaal een magazine uit dat zowel militair inhoudelijke als sociaal maatschappelijke onderwerpen bevat. Het Museum Nederlands Cavalerie houdt een archief bij. In de bibliotheek is een digitaal overzicht beschikbaar.

Meer >>

Artikelen van VOC-leden

Door op 20-09-2017 in Bibliotheek | 0 reacties

De Vereniging brengt 1 x per kwartaal een magazine uit dat zowel militair inhoudelijke als sociaal maatschappelijke onderwerpen bevat. De...

Meer >>

In De Krant

Door op 18-03-2014 in Bibliotheek | Reacties uitgeschakeld voor In De Krant

Met enige regelmaat verschijnen artikelen in dag- en weekbladen, die de moeite waard zijn om toe te voegen aan het eigen archief. Vaak omdat leden met naam en toenaam worden genoemd, of omdat het materieel en/of personeel van de Cavalerie betreft.

Meer >>

Tactiek

Door op 17-03-2014 in Bibliotheek | Reacties uitgeschakeld voor Tactiek

De rol en de plaats van de Cavalerie binnen de Krijgsmacht wordt aangepast aan de opdracht die de eenheden krijgen. Het filosoferen over die rol en plaats, alsmede een kijkje in de keuken, leveren interessante beschouwingen op.

Meer >>

Ritmeester Raadpleging

Door op 16-03-2014 in Bibliotheek | Reacties uitgeschakeld voor Ritmeester Raadpleging

Het bestuur van de VOC hecht veel waarde aan de mening van de Ritmeester; hij/zij staat op de draaischijf van operatie, taktiek en strategie. Daarom heeft het bestuur van de VOC een platform opgericht waaraan louter Ritmeester kunnen deelnemen.

Meer >>

Boekbespreking

Door op 15-03-2014 in Bibliotheek | Reacties uitgeschakeld voor Boekbespreking

Spreekwoordelijk is de relatie van de Cavalerist tot het boek. Misschien wel daarom is een aantal boekbesprekingen in de bibliotheek opgenomen. Het betreft zowel fiction als non-fiction literatuur evenals diepgaande vakliteratuur.

Meer >>

Verkenning

Door op 05-03-2014 in Bibliotheek | Reacties uitgeschakeld voor Verkenning

Na het verdwijnen van de tanks, bestaat de Cavalerie uit verkenning. Verkenning is uiterst dynamische materie, die het verdient om apart te worden benoemd en belicht. In de bibliotheek zijn ervaringen, wetenswaardigheden en overpeinzingen opgenomen.

Meer >>

Notulen jaarvergaderingen

Door op 17-02-2007 in Bibliotheek | Reacties uitgeschakeld voor Notulen jaarvergaderingen

Juist in verband met een brede verspreiding, heeft het bestuur bedacht dat het goed is dat de notulen van de jaarvergaderingen toegankelijk zijn via de website. In de convocaties voor de jaarvergadering wordt gemakshalve naar de website verwezen voor het beschikbaar stellen van de notulen.

Meer >>
Spring naar toolbar