Organisatie VOC

De Vereniging Officieren Cavalerie (VOC) is opgericht op 25 juli 1934. Toen werden kameraadschap en traditie in de statuten vastgelegd. Nu, vele jaren later, zijn deze begrippen nog net zo actueel en heeft de vereniging ruim 1500 leden. Leden die elkaar treffen tijdens nationale en lokale evenementen. Ze ontvangen vier maal per jaar het magazine, de VOC-Mededelingen, en bezoeken deze website.

 • oud res lkol J. Moes
 • oud res maj E.J. Vinkhuyzen
 • oud res elnt ir. J.J. Heyse
 • lgen b.d. A.J.G.M. Blomjous
 • oud res ritm jhr ir M.O.M. van der Goes
 • lkol D.M. Brongers
 • genm b.d. jhr J.H. de Jonge
 • oud res elnt drs. M.H. Rijkens

Penningnummer, naam, datum van toekenning en de eventueel op de penning gegraveerde tekst.

1.Oud-res Ritm C. Huisken - 30 juli 1982
2.Oud-res Ritm V.R. Los van Aarlanderveen - 6 november 1982
3.Mevr. Th. de Groot-Haider - 25 juli 1984
4.Lkol b.d. L.M.B. Buissink - 25 juli 1984
5.Maj b.d. F.H. Dolleman - 21 januari 1987 Postuum
6.Lkol W.F. Anthonijsz - 20 december 1988
7.Lkol b.d. C. van Dongen - 5 september 1989 Postuum
8.Res Lkol J. Moes - 14 november 1992
9.Lkol b.d. J.A.J. Verborg - 11 november 1995
10.Genm b.d. R.P. Hoondert - 11 november 2000
11.Lkol b.d. A. Rens - 26 april 2003
12.Bgen b.d. J.M.A. Thomas - 2 mei 2003
13.Oud-res Elnt J. van Asperen - 1 mei 2004
14.Lkol R.M. Van Versseveld - 23 april 2005
15.Ritm b.d. W.B. Schutrups - 15 april 2006
16.Mevr C.J.H. Petter-Godin de Beaufort - 2 december 2006
17.Res Elnt F.J.A. Gerards - 22 november 2007
18.Ltgen bd RĀ Reitsma - 16 april 2010 (ā€œInvloedrijk leiderā€)
19.Oud-res Lkol Mr.D.van Zuidam -26 januari 2011 (ā€œUitmuntend initiator en gastheerā€)
20.Oud-res Elnt Drs M.H. Rijkens - 15 december 2010 (ā€œHeinekens VOC manā€)
21.Maj bd Nix - 7 oktober 2010 (ā€œGastheer met inzetā€)
22.Oud res ritm jhr F Mollerus - 10 juni 2010 (ā€œInitiator Heinekenborrelā€)
23.Oud-res Maj H.R.M. Kolpa - 15 december 2010 (ā€œUitstekend gastheerā€)
24.Lkol D.M. Brongers - 21 april 2012 (ā€œInitiatief en Vasthoudendā€)
25.Oud-res Elnt Ir R.E.H.M. Hermens - 12 december 2012 (ā€œBevlogen en Betrokkenā€)
(nr. onbekend) Res Elnt Drs R.J. Groot - 23 april 2016 (ā€œVasthoudend, Actief en Stimulerendā€)
26.Cdt. Bernard Lieutenant Waterloo ride - 17 juni 2017 (ā€œEminent gastheerā€)
27.Kol J.A. van Dalen - 21 april 2018 (ā€œOrigineel en Onbevreesdā€)
28.Lkol b.d. E. Westerhuis - 21 april 2018Ā (ā€œEnergiek en Vasthoudendā€)
29.Ritm b.d. G. H. Snellen - 21 april 2018 (ā€œSnel en Accuraatā€)
30.Ritm S.J. de Jong MAĀ  - 16 februari 2022 (ā€œDeskundig, Trouw, Verbindendā€)
31.Oud res Elnt mr C.D.J. Bijleveld - 23 april 2022 (ā€œKundig, Betrokken, Aimabelā€)
32.Lkol b.d. D.G.G.M. Alexander - 23 april 2022 (ā€œMarkant, Standvastig, Trouwā€)

 • lgen N.W. Tak (voorzitter)
 • oud res ritm F.C. Fontein (vice-voorzitter)
 • oud res elnt ing J.C. van Beek (secretaris)
 • oud res elnt C.D.J. Bijleveld (penningmeester)
 • ritm b.d. G.H.Th. Snellen (ledenadministratie)
 • oud res lkol b.d. D.G.G.M. Alexander (lid)
 • oud res ritm J.J. Kapteijn (lid)
 • elnt L. Storm (lid/webmaster)
 • lkol b.d. E. Westerhuis ā€“ (toehoorder redactie Mededelingen)
 • lkol L.J.J. Reinders ā€“ (toehoorder Staf CLAS)
 • maj G.W. Ravenhorst ā€“ (toehoorder Parate Eenheden)
 • oud res ritm drs M.P. de Sitter (toehoorder MNC)
 • cwmr W. de Jong (toehoorder Kilacadmon)

oud res elnt ing J.C. van Beek
Pijperlaan 6
5691 GL SON
Tel.: +31624605500
E-mail: secretariaat@voc-cavalerie.nl

ritm b.d. G.H.T. Snellen
Acaciastraat 4
4921 MA Made
Tel: 06 11274728
E-mail: ledenadministratie@voc-cavalerie.nl

Lichtingscoƶrdinatoren SROC
Om een directer contact te hebben met de leden kent de VOC lichtingscoƶrdinatoren.

Advertenties
in samenwerking met Salespress,
opgave via adverteren@voc-cavalerie.nl

Redactie VOC-Mededelingen
lkol b.d. E. Westerhuis
E-mail : redactie@voc-cavalerie.nl

Website
E-mail : webmaster@voc-cavalerie.nl

Contributie
Leden ā‚¬ 30,- per jaar
Partners ā‚¬ 20,- per jaar

Indien u geen gebruik maakt van automatische incasso is vanaf 01.01.2012 een toeslag van ā‚¬ 2,50 van toepassing. Indien de penningmeester na eerste verzoek tot betaling u moet aanmanen volgt vanaf 01.01.12 een toeslag van ā‚¬ 2,50.

NL34INGB0000159555Ā t.n.v. VOC te Bussum
BIC: INGBNL2A