Organisatie VOC

De Vereniging Officieren Cavalerie (VOC) is opgericht op 25 juli 1934. Toen werden kameraadschap en traditie in de statuten vastgelegd. Nu, vele jaren later, zijn deze begrippen nog net zo actueel en heeft de vereniging ruim 1500 leden. Leden die elkaar treffen tijdens nationale en lokale evenementen. Ze ontvangen vier maal per jaar het magazine, de VOC-Mededelingen, en bezoeken deze website.

 • oud res lkol J. Moes
 • oud res maj E.J. Vinkhuyzen
 • oud res elnt ir. J.J. Heyse
 • bgen b.d. J.M.A. Thomas
 • lgen b.d. A.J.G.M. Blomjous
 • oud res ritm jhr ir M.O.M. van der Goes
 • lkol D.M. Brongers
 • genm b.d. jhr J.H. de Jonge
 • genm N.W. Tak (voorzitter)
 • oud res ritm F.C. Fontein (vice-voorzitter)
 • oud res elnt ing J.C. van Beek (secretaris)
 • res elnt mr C.D.J. Bijleveld (penningmeester)
 • ritm b.d. G.H.Th. Snellen (ledenadministratie)
 • oud res lkol b.d. D.G.G.M. Alexander (lid)
 • res ritm J.J. Kapteijn (lid)
 • ritm S.J. de Jong MA (lid)
 • lkol b.d. E. Westerhuis – (toehoorder redactie Mededelingen)
 • maj L.J.J. Reinders – (toehoorder Staf CLAS)
 • maj R. Borgman – (toehoorder Parate Eenheden)
 • oud res ritm drs M.P. de Sitter (toehoorder MNC)
 • cwmr L. Storm (toehoorder Kilacadmon)

oud res elnt ing J.C. van Beek
Pijperlaan 6
5691 GL SON
Tel.: +31624605500
E-mail: secretariaat@voc-cavalerie.nl

ritm b.d. G.H.T. Snellen
Acaciastraat 4
4921 MA Made
Tel: 06 11274728
E-mail: ledenadministratie@voc-cavalerie.nl

Lichtingscoördinatoren SROC
Om een directer contact te hebben met de leden kent de VOC lichtingscoördinatoren.

Advertenties
in samenwerking met Green Paper Association,
opgave via adverteren@voc-cavalerie.nl

Redactie VOC-Mededelingen
lkol b.d. E. Westerhuis
E-mail : redactie@voc-cavalerie.nl

Website
E-mail : webmaster@voc-cavalerie.nl

Contributie
Leden € 30,- per jaar
Partners € 20,- per jaar

Indien u geen gebruik maakt van automatische incasso is vanaf 01.01.2012 een toeslag van € 2,50 van toepassing. Indien de penningmeester na eerste verzoek tot betaling u moet aanmanen volgt vanaf 01.01.12 een toeslag van € 2,50.

NL34INGB0000159555 t.n.v. VOC te Bussum
BIC: INGBNL2A