VOC Lunchtafel Zutphen

De op een na oudste maandelijkse lunchtafel van de VOC, de Zutphense tafel, is al meer dan 80 jaar de ontmoetingsplek waar officieren en oud-officieren van de Cavalerie elkaar bijpraten over hun jongste wederwaardigheden. Ook het in herinnering brengen van anekdotische momenten versterkt de wens maandelijks bijeen te komen. Tijdens de bijeenkomst op 2 mei 2024 in het Bosrestaurant te Joppe, deelde de ‘waarnemend’ tafelpresident majoor b.d. Henk Nix de aanwezigen mee zijn functie te willen neerleggen. Na 23 jaren van onafgebroken voorzitterschap begonnen hem de verantwoordelijkheden zwaar te vallen. Hij keek uit naar een zorgeloos vervolg. Er viel een stilte, want eenieder begreep de wens van Henk. Maar na de soep klonk wederom de tafelbel en verklaarde een triumviraat, bestaande uit Melchior van Ommen Kloeke, Hans Kuijpers en Hans Pol, zich bereid om bij toerbeurt het voorzitterschap van de Zutphense VOC tafel op zich te nemen. Het voorstel werd bij acclamatie gehonoreerd, waarna de maaltijd opgelucht kon worden vervolgd. Ons VOC-lid Tijme Brouwers werd vriendelijk verzocht de geschiedenis van de Zutphense Tafel te actualiseren. Henk, heel veel dank voor je inzet gedurende zo’n lange tijd en wij wensen het nieuwe triumviraat uiteraard veel succes met het gedeelde voorzitterschap tijdens de komende VOC-bijeenkomsten.

Geef een reactie