Members Login Menu

Vereniging Officieren Cavalerie

Historie Cavalerie

Historie Cavalerie

De Nederlandse Cavalerie kent een lange geschiedenis. Deze geschiedenis gaat terug tot 1572. In dat jaar werd de blauwdruk gelegd voor de Cavalerie zoals die in de jaren en eeuwen daarna binnen Nederland is ontwikkeld. Achtereenvolgens de Staatse Ruiterij (1573-1795), de Bataafse Cavalerie (1795-1806), de Cavalerie van het Koninkrijk Holland (1806-1810), de Nederlandse Cavalerie in het Napoleontische Leger (1810-1814), de Cavalerie van het Koninkrijk der Nederlanden (1813-1940) en de naoorlogse Cavalerie (1945 – 1989) en de Cavalerie na de Koude Oorlog. Wij memoreren jaarlijks de gebeurtenissen bij Quatre Bras, het optreden van de Regimenten in de meidagen 1940 en de Indiëtijd. Velen van de huidige levende leden der VOC hebben een actieve herinnering en/of bijdrage aan de ontwikkeling van de Cavalerie in de tijd van de Koude Oorlog, de daarop volgende Ontspanning en de inrichting van de Cavalerie voor nieuwe opdrachten, zoals Bosnië, Irak, Afghanistan, Somalië en Mali.

Regiment Huzaren Prins van Oranje

Door op 25-03-2005 in historie | 0 reacties

Regiment Huzaren Prins van Oranje

Het Regiment stamt in rechte lijn af van het Regiment Ruiterij van Ernst Willem van Haren dat in 1668 werd opgericht. In zijlijn stamt het af van het in 1588 opgerichte Vaan Arquebussiers van Marcelis Bacx. In 1702 erfde Johan Willem Friso van Nassau-Dietz van Koning-Stadhouder Willem III de titel Prins van Oranje. Hiermee deed de titel Prins van Oranje zijn intrede in de stamlijn van het Regiment.

meer >>

Regiment Huzaren Prins Alexander

Door op 25-03-2005 in historie | 0 reacties

Regiment Huzaren Prins Alexander

Het Regiment heeft twee stamregimenten, de Gardes Dragonders en de Gardes te Paard. Beide regimenten werden opgericht in 1672, toen Engeland, Frankrijk, Münster en Keulen de oorlog verklaarden aan de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Tot 1795 – toen beide garderegimenten werden opgeheven – namen de twee stamregimenten deel aan alle belangrijke veldtochten.

meer >>

Regiment Huzaren van Sytzama

Door op 25-03-2005 in historie | 0 reacties

Regiment Huzaren van Sytzama

Het Regiment Huzaren van Sytzama wordt aangemerkt als de voortzetting van het op 12 mei 1814 opgeheven 14me Régiment de Curassiers. Het oudste stamonderdeel in rechte lijn van dit regiment is de op 17 oktober 1577 opgerichte Vaan Lanciers van Pierre de Melun, Prince d’Espinoy. Na de Napoleontische overheersing tot 1813 kreeg J.G. baron van Sytzama van Koning Willem I de opdracht om een regiment cavalerie te formeren.

meer >>

Regiment Huzaren van Boreel

Door op 25-03-2005 in historie | Reacties uitgeschakeld voor Regiment Huzaren van Boreel

Regiment Huzaren van Boreel

Het Regiment wordt aangemerkt als de voortzetting van het aanvankelijk geheel Nederlandse 11e Regiment Huzaren van het Keizerrijk Frankrijk. De geschiedenis van dit regiment gaat in rechte lijn terug tot het korps huzaren van een op 11 november 1784 door Frederik III Rhijngraaf van Salm Kyrburg opgericht legioen lichte troepen. Op 25 november 1813 werd Willem Francois Boreel door de Souvereine Vorst Willem I gemachtigd tot oprichting van een regiment cavalerie.

meer >>
Spring naar toolbar