Historie Cavalerie

De Nederlandse Cavalerie kent een lange geschiedenis. Deze geschiedenis gaat terug tot 1572. In dat jaar werd de blauwdruk gelegd voor de Cavalerie zoals die in de jaren en eeuwen daarna binnen Nederland is ontwikkeld. Achtereenvolgens de Staatse Ruiterij (1573-1795), de Bataafse Cavalerie (1795-1806), de Cavalerie van het Koninkrijk Holland (1806-1810), de Nederlandse Cavalerie in het Napoleontische Leger (1810-1814), de Cavalerie van het Koninkrijk der Nederlanden (1813-1940) en de naoorlogse Cavalerie (1945 – 1989) en de Cavalerie na de Koude Oorlog. Wij memoreren jaarlijks de gebeurtenissen bij Quatre Bras, het optreden van de Regimenten in de meidagen 1940 en de Indiëtijd. Velen van de huidige levende leden der VOC hebben een actieve herinnering en/of bijdrage aan de ontwikkeling van de Cavalerie in de tijd van de Koude Oorlog, de daarop volgende Ontspanning en de inrichting van de Cavalerie voor nieuwe opdrachten, zoals Bosnië, Irak, Afghanistan, Somalië en Mali.