Maak een account aan

Registreren op deze site is makkelijk. Vul gewoon de velden hieronder in en het nieuwe account wordt meteen aangemaakt.

Accountgegevens

Profielgegevens

Titel/predikaat voor voorletters (bijv. jhr, ir, drs etc.)

Dit veld kan worden bekeken worden door: Alle leden

Aanspreektitel (verplicht)

Dit veld kan worden bekeken worden door: Alleen ik

Wie mag dit veld zien?
Voorletters (verplicht)

Dit veld kan worden bekeken worden door: Alle leden

Wie mag dit veld zien?
Achternaam (verplicht)

Dit veld kan worden bekeken worden door: Iedereen

Wie mag dit veld zien?
Titel achter voorletters

Dit veld kan worden bekeken worden door: Alle leden

Wie mag dit veld zien?
Voornaam

Dit veld kan worden bekeken worden door: Alle leden

Wie mag dit veld zien?
Tussenvoegsel

Dit veld kan worden bekeken worden door: Alle leden

Wie mag dit veld zien?
Titel achter naam (bijv. MA, MSc etc.)

Dit veld kan worden bekeken worden door: Alle leden

Wie mag dit veld zien?
Postcode (verplicht)

Dit veld kan worden bekeken worden door: Mijn vrienden

Wie mag dit veld zien?
Adres (verplicht)

Dit veld kan worden bekeken worden door: Mijn vrienden

Wie mag dit veld zien?
Adres (extra regel indien nodig)

Dit veld kan worden bekeken worden door: Mijn vrienden

Wie mag dit veld zien?
Woonplaats (verplicht)

Dit veld kan worden bekeken worden door: Mijn vrienden

Wie mag dit veld zien?
Land (verplicht)

Dit veld kan worden bekeken worden door: Mijn vrienden

Wie mag dit veld zien?
Telefoonnummer

Dit veld kan worden bekeken worden door: Mijn vrienden

Wie mag dit veld zien?
Mobiele nummer

Dit veld kan worden bekeken worden door: Mijn vrienden

Wie mag dit veld zien?
Website

Dit veld kan worden bekeken worden door: Mijn vrienden

Wie mag dit veld zien?
Facebook

Vul hier indien gewenst het webadres van uw Facebook-account in.

Dit veld kan worden bekeken worden door: Mijn vrienden

Wie mag dit veld zien?
LinkedIn

Vul hier indien gewenst het webadres van uw LinkedIn-account in.

Dit veld kan worden bekeken worden door: Mijn vrienden

Wie mag dit veld zien?
Twitter

Vul hier indien gewenst het webadres van uw Twitter-account in.

Dit veld kan worden bekeken worden door: Mijn vrienden

Wie mag dit veld zien?
Militaire status

Dit veld kan worden bekeken worden door: Mijn vrienden

Wie mag dit veld zien?
Rang

Dit veld kan worden bekeken worden door: Mijn vrienden

Wie mag dit veld zien?
Huidige militaire eenheid

Indien actief dienend of actief reservist

Dit veld kan worden bekeken worden door: Mijn vrienden

Wie mag dit veld zien?
Huidige militaire functie

Indien actief dienend of actief reservist

Dit veld kan worden bekeken worden door: Mijn vrienden

Wie mag dit veld zien?
Lichtingsploeg (jj-mm)

Dit veld kan worden bekeken worden door: Mijn vrienden

Wie mag dit veld zien?
Jaar benoeming officier

Dit veld kan worden bekeken worden door: Mijn vrienden

Wie mag dit veld zien?
Regiment

Dit veld kan worden bekeken worden door: Alle leden

Wie mag dit veld zien?
Registratienummer (verplicht)

Dit veld kan worden bekeken worden door: Mijn vrienden

Wie mag dit veld zien?
Laatste militaire eenheid

Indien (Oud) Reserve (bd)

Dit veld kan worden bekeken worden door: Mijn vrienden

Wie mag dit veld zien?
Bedrijf

Dit veld kan worden bekeken worden door: Mijn vrienden

Wie mag dit veld zien?
Branche

Dit veld kan worden bekeken worden door: Mijn vrienden

Wie mag dit veld zien?
Functie binnen bedrijf

Dit veld kan worden bekeken worden door: Mijn vrienden

Wie mag dit veld zien?
IBAN-rekeningnummer (verplicht)

Met het invullen van uw rekeningnummer gaat u er automatisch mee akkoord dat de lidmaatschapsgelden éénmaal per jaar van uw rekening worden afgeschreven. De lidmaatschapsgelden per jaar bedragen: €30,00 voor leden / €20,00 voor partners. Indien u de wijze van betaling wilt wijzigen, wordt u verzocht een verzoek daartoe te sturen aan ledenadministratie@voc-cavalerie.nl. Voor cadetten van CRSV Kilacadmon geldt dat zij in hun cadettentijd een gratis lidmaatschap hebben. Na het behalen van de VTO wordt dit automatisch omgezet in een betaald lidmaatschap. Vanwege dit laatste is invullen van het rekeningnummer ook voor cadetten van CRSV Kilacadmon verplicht. (Deze website werkt via een beveiligde https-verbinding, u kunt dit controleren in de adresbalk van uw browser).

Dit veld kan worden bekeken worden door: Alleen ik

BIC behorende bij rekeningnummer

Alleen benodigd voor buitenlandse rekeningnummers

Dit veld kan worden bekeken worden door: Alleen ik

Algemene Voorwaarden en Privacy Statement (verplicht)

Van ieder ingevuld veld in dit aanmeldformulier waarbij u niet heeft aangegeven dat "Alleen ik" hier inzicht in mag hebben, zal de inhoud in principe zichtbaar zijn voor "contacten" binnen de VOC (m.u.v. naam en regiment, deze zijn voor alle leden zichtbaar). In den beginne heeft u geen contacten en kan dus ook niemand, uitgezonderd het VOC-bestuur, uw gegevens inzien. Hoe de contacten-procedure in z'n gang gaat staat beschreven op https://www.voc-cavalerie.nl/members/--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verder dient ieder lid in te stemmen met de Algemene Voorwaarden en het Privacy Statement, welke beschreven staan op https://www.voc-cavalerie.nl/alg-voorwaarden-privacy-statement/

Dit veld kan worden bekeken worden door: Admin

Nieuwsbrief/ flashmails

Wilt u de VOC-nieuwsbrief en/of flashmails met nieuws over aanstaande VOC-evenementen ontvangen?

Opschonen

Dit veld kan worden bekeken worden door: Alleen ik