Create an Account

Registering for this site is easy. Just fill in the fields below, and we'll get a new account set up for you in no time.

Account Details

Profile Details

Titel/predikaat voor voorletters (bijv. jhr, ir, drs etc.)

This field can be seen by: All Members

Who can see this field?
Aanspreektitel (required)

This field can be seen by: All Members

Who can see this field?
Voorletters (required)

This field can be seen by: All Members

Who can see this field?
Achternaam (required)

This field can be seen by: Everyone

Who can see this field?
Titel achter voorletters

This field can be seen by: All Members

Who can see this field?
Voornaam

This field can be seen by: All Members

Who can see this field?
Tussenvoegsel

This field can be seen by: All Members

Who can see this field?
Titel achter naam (bijv. MA, MSc etc.)

This field can be seen by: All Members

Who can see this field?
Postcode (required)

This field can be seen by: My Friends

Who can see this field?
Adres (required)

This field can be seen by: My Friends

Who can see this field?
Adres (extra regel indien nodig)

This field can be seen by: My Friends

Who can see this field?
Woonplaats (required)

This field can be seen by: My Friends

Who can see this field?
Land (required)

This field can be seen by: My Friends

Who can see this field?
Telefoonnummer

This field can be seen by: My Friends

Who can see this field?
Mobiele nummer

This field can be seen by: My Friends

Who can see this field?
Website

This field can be seen by: My Friends

Who can see this field?
Facebook

Vul hier indien gewenst het webadres van uw Facebook-account in.

This field can be seen by: My Friends

Who can see this field?
LinkedIn

Vul hier indien gewenst het webadres van uw LinkedIn-account in.

This field can be seen by: My Friends

Who can see this field?
Twitter

Vul hier indien gewenst het webadres van uw Twitter-account in.

This field can be seen by: My Friends

Who can see this field?
Militaire status

This field can be seen by: My Friends

Who can see this field?
Rang

This field can be seen by: My Friends

Who can see this field?
Huidige militaire eenheid

Indien actief dienend of actief reservist

This field can be seen by: My Friends

Who can see this field?
Huidige militaire functie

Indien actief dienend of actief reservist

This field can be seen by: My Friends

Who can see this field?
Lichtingsploeg (jj-mm)

This field can be seen by: My Friends

Who can see this field?
Jaar benoeming officier

This field can be seen by: My Friends

Who can see this field?
Regiment

This field can be seen by: All Members

Who can see this field?
Registratienummer (required)

This field can be seen by: My Friends

Who can see this field?
Laatste militaire eenheid

Indien (Oud) Reserve (bd)

This field can be seen by: My Friends

Who can see this field?
Bedrijf

This field can be seen by: My Friends

Who can see this field?
Branche

This field can be seen by: My Friends

Who can see this field?
Functie binnen bedrijf

This field can be seen by: My Friends

Who can see this field?
IBAN-rekeningnummer (required)

Met het invullen van uw rekeningnummer gaat u er automatisch mee akkoord dat de lidmaatschapsgelden éénmaal per jaar van uw rekening worden afgeschreven. De lidmaatschapsgelden per jaar bedragen: €30,00 voor leden / €20,00 voor partners. Indien u de wijze van betaling wilt wijzigen, wordt u verzocht een verzoek daartoe te sturen aan ledenadministratie@voc-cavalerie.nl. Voor cadetten van CRSV Kilacadmon geldt dat zij in hun cadettentijd een gratis lidmaatschap hebben. Na het behalen van de VTO wordt dit automatisch omgezet in een betaald lidmaatschap. Vanwege dit laatste is invullen van het rekeningnummer ook voor cadetten van CRSV Kilacadmon verplicht. (Deze website werkt via een beveiligde https-verbinding, u kunt dit controleren in de adresbalk van uw browser).

This field can be seen by: Only Me

BIC behorende bij rekeningnummer

Alleen benodigd voor buitenlandse rekeningnummers

This field can be seen by: Only Me

Algemene Voorwaarden en Privacy Statement (required)

Van ieder ingevuld veld in dit aanmeldformulier waarbij u niet heeft aangegeven dat "Alleen ik" hier inzicht in mag hebben, zal de inhoud in principe zichtbaar zijn voor "contacten" binnen de VOC (m.u.v. naam en regiment, deze zijn voor alle leden zichtbaar). In den beginne heeft u geen contacten en kan dus ook niemand, uitgezonderd het VOC-bestuur, uw gegevens inzien. Hoe de contacten-procedure in z'n gang gaat staat beschreven op https://www.voc-cavalerie.nl/members/--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verder dient ieder lid in te stemmen met de Algemene Voorwaarden en het Privacy Statement, welke beschreven staan op https://www.voc-cavalerie.nl/alg-voorwaarden-privacy-statement/

This field can be seen by: Admin

Nieuwsbrief/ flashmails

Wilt u de VOC-nieuwsbrief en/of flashmails met nieuws over aanstaande VOC-evenementen ontvangen?

Clear

This field can be seen by: Only Me