Kranslegging Cavalerie Monument Oude Waalsdorperweg Den Haag

Het Cavalerie Monument aan de Oude Waalsdorperweg in Den Haag is in 2016 tot stand gekomen op initiatief van brigadegeneraal der Cavalerie b.d. Jo Thomas. Het monument herinnert aan de 66 korporaals en huzaren die omkwamen bij het bombardement op de toenmalige Alexanderkazerne op 10 mei 1940 omstreeks 04:00 uur ’s morgens. Bij dit bombardement werden tevens meer dan 100 paarden gedood of moesten later worden afgemaakt. De korporaals en huzaren sliepen namelijk op de zolders boven de stallen.

De eerste kranslegging vond plaats op 4 mei 2016 door Jozias van Aartsen, als burgemeester van Den Haag en door brigadegeneraal der Cavalerie Gijs van Keulen, wapenoudste der Cavalerie.

Op 4 mei 2018 werd namens de Haagsche Koffietafel van de Vereniging Officieren Cavalerie een krans gelegd door luitenant-kolonel der Cavalerie b.d. Willem Frederik Anthonijsz, oud Korpscommandant van het garnizoen Den Haag, daarbij gesecondeerd door zijn ritmeester-adjudant Jhr. Alexander W. Beelaerts van Blokland.

Geef een reactie