VOC is AVG proof

24 mei 2018

Geachte Ereleden en Leden der V.O.C.

Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking.
Op basis van deze Algemene Verordening hebben wij ons Privacy Statement aangepast met het doel uw persoonsgegevens nog beter te beschermen. In dit Privacy Statement staat uitgebreid beschreven welke persoonsgegevens wij van u verwerken en met welk doel wij dit doen.
Dit Privacy Statement kunt u vinden door te klikken op “Algemene voorwaarden & Privacy Statement” rechtsboven in de menubalk.
Alle vereiste maatregelen die op grond van de AVG genomen moeten worden zijn door ons genomen waardoor wij voldoen aan deze verordening.
Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons dan ook in veilige handen.
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de Ritm bd G.H.T. Snellen
e-mail: ledenadministratie@voc-cavalerie.nl

Met vriendelijke groet,
Bestuur Vereniging Officieren Cavalerie
Ritm bd G.H.T. Snellen Bestuurslid Ledenadministratie

Geef een reactie