Verslag Diner VOC 80 jaar – Spoorwegmuseum Utrecht

Op 26 september 2014 vierde de Vereniging Officieren Cavalerie haar 80 jarig bestaan ofwel het 16 e lustrum. De  Voorzitter generaal majoor buiten dienst jonkheer Harm de Jonge,   kon 176 deelnemers aan een feestmaal in de museale omgeving van het Spoorwegmuseum welkom heten, waaronder de chef van de Koninklijke Landmacht luitenant generaal De Kruif, die later een tot optimisme stemmend betoog over de toekomst van de cavalerie zou houden. Hij had zich vanwege de feestvreugde ook in groot ceremonieel tenue gestoken.

Oud res majoor Coen baron Schimmelpenninck van der Oije hield een scherpzinnig ,maar ook vrolijk betoog over de kern van de Vereniging : vriendschap. Hij deed dat omkranst met klassieke teksten langs de wederwaardigheden en soms malle voorvallen uit onze diensttijd. Een ovatie was zijn deel.

Het gelegenheidsveulen de tweede luitenant Koen Brinkgreve hield ons voor, dat hij gemaand was te spreken en gebruikte daar zes keer het woord ‘ ingeluisd ‘ voor, maar bleek dat in het geheel niet erg te vinden. Opmerkelijk was zijn constatering, dat het in de diensttijd van de meeste aanwezigen blijkbaar toen harder regende tijdens manoeuvres dan heden ten dage. Enigszins gehinderd door traditioneel lawijt en  commentaar kon hij toch het einde van zijn relaas meemaken: die man komt er nog wel!

Omdat alle militaire fanfares in Delft hun jaarlijks feestje hadden, werd de plaatselijke christelijke harmonie De Bazuin bereid gevonden ‘ onze ‘ muziek in te studeren en zo klonk uit 160 kelen de Boreelmars  en even later de strofen van het huzarenlied. De 16 dames, die het parallelle programma volgden,  zagen het aan.

Tussen stoomlocs en ander fraai rollend materieel uit vervlogen tijden werd een prettig maal onberispelijk opgediend door de jeugd van nu. Veel officieren waren verschenen in attila, herinnerend aan goede tijden.

Op uitnodiging van de tafelpresident luitenant kolonel buiten dienst Douglas Alexander werd tenslotte staande  de nationale hymne aangeheven, waarbij res  ritmeester luitenant Antoon Splinter als zangmeester optrad.

Geef een antwoord