Members Login Menu

Vereniging Officieren Cavalerie

   

Regiment Huzaren Prins Alexander

Regiment Huzaren Prins Alexander

GEREED, BEREID, GETROUW

Het Regiment heeft twee stamregimenten, de Gardes Dragonders en de Gardes te Paard. Beide regimenten werden opgericht in 1672, toen Engeland, Frankrijk, Münster en Keulen de oorlog verklaarden aan de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

Tot 1795 – toen beide garderegimenten werden opgeheven – namen de twee stamregimenten deel aan alle belangrijke veldtochten. Zo hadden zij in 1690 een beslissend aandeel in de Slag bij Boyne, waar Koning-Stadhouder Willem III zijn Engelse schoonvader Jacobus II versloeg.

In 1806 (Koninkrijk Holland) werden beide garderegimenten weer opgericht en in 1810 samengevoegd tot het 2e Regiment Chevau-légers van de Keizerlijke Garde van Napoleon. Toen in 1814 het Zuid-Nederlandse Regiment Chevau-légers van der Burch werd opgericht, meldden zich daar veel veteranen die daarvoor bij het 2e Regiment Chevau-légers hadden gediend.

In 1815 kreeg het Regiment de benaming  Regiment Ligte Dragonders No 5.  Het Regiment had een belangrijk aandeel in de Slag bij Quatre-Bras op 16 juni 1815. Twee dagen later nam het Regiment deel aan de Slag bij Waterloo. Tijdens de Tiendaagse Veldtocht in 1831 vocht het Regiment bij Kermpt en bij Hassel tegen het Belgische Maasleger.

In 1867 veranderde de naam in 3de Regiment Huzaren, waarbij de attila als uniform werd ingevoerd. Het Regiment droeg daarbij – evenals het 1e Regiment Huzaren – rood treswerk op de attila (Rode Huzaren).

In 1922 werd door bezuinigingen het Regiment gehalveerd, waardoor het tot 1939 de benaming 3e Halfregiment Huzaren droeg (3HRH).
In de meidagen van 1940 vocht het Regiment in Zuid-Holland tegen Duitse luchtlandings-eenheden.

In 1950 werd het Regiment Huzaren Prins Alexander opgericht. Het zette de tradities voort van het voormalige 3e Regiment Huzaren en bewaarde die van het 1e en 2e Regiment Huzaren-Motorrijder. Tot het Regiment behoorden het in 1994 opgeheven 41 Tankbataljon en het in 2005 opgeheven 101 Tankbataljon.

Het Regiment Huzaren Prins Alexander werd opgeheven in november 2007.

De traditie van het Regiment, alsmede die van het 1e en 2e Regiment Huzaren Motorrijder, worden bewaard door het Regiment Huzaren Prins van Oranje.

Laat een bericht achter

Spring naar toolbar