Members Login Menu

Vereniging Officieren Cavalerie

   

Regiment Huzaren Prins van Oranje

Regiment Huzaren Prins van Oranje

ANIMUM FORTUNA SEQUITUR
(Succes volgt ná inzet )

Het Regiment stamt in rechte lijn af van het Regiment Ruiterij van Ernst Willem van Haren dat in 1668 werd opgericht. In zijlijn stamt het af van het in 1588 opgerichte Vaan Arquebussiers van Marcelis Bacx.

In 1702 erfde Johan Willem Friso van Nassau-Dietz van Koning-Stadhouder Willem III de titel Prins van Oranje. Hiermee deed de titel Prins van Oranje zijn intrede in de stamlijn van het Regiment. In de periode 1765 tot 1795 droeg het Regiment de naam Karabiniers van Oranje Friesland. Tot het ontstaan van de Bataafse Republiek in 1795 nam het Regiment onder verschillende benamingen deel aan vele veldtochten. In 1805 werd het Regiment opgeheven.

In opdracht van Koning Willem I werd door majoor Graaf du Chastel op 4 april 1815 te Brussel en te ’s Hertogenbosch het Regiment heropgericht als Regiment Karabiniers Landmilitie. Tijdens de Slag bij Waterloo in juni 1815 behoorde het Regiment tot de Reserve Armee. In de periode tot 1867 droeg het Regiment achtereenvolgens verschillende benamingen  1815 Afdeeling Karabiniers No 4     1816  Afdeeling Karabiniers No 9. 1841 2e Regiment Zware Dragonders    1843  2e Regiment Dragonders

In 1831 nam het Regiment deel aan de Tiendaagse Veldtocht en onderscheidde het zich daarbij (zie opschrift standaard). In 1867 kreeg het Regiment de benaming 2e Regiment Huzaren, waarbij de attila als uniform werd ingevoerd. De attila is – evenals dat van het 4e Regiment Huzaren – voorzien van blauw treswerk (Blauwe Huzaren).

In 1922 werd het Regiment vanwege bezuinigingen gehalveerd, waardoor het tot 1939 de benaming 2e Halfregiment Huzaren (2 HRH) droeg.

In de meidagen van 1940 voerde het Regiment gevechtshandelingen uit tegen Duitse troepen in Noord-Brabant en de Bommelerwaard. 32 Huzaren van het Regiment kwamen om het leven.

Het Regiment Huzaren Prins van Oranje werd op 13 januari 1979 opgericht als voortzetting van het 2e Regiment Huzaren.

Vanaf januari 1979 tot zijn opheffing in december 1993 behoorde 59 Tankbataljon – gelegerd op ’t Harde – tot het Regiment.  Op 2 april 1980 ontving het Regiment op ’t Harde zijn nieuwe Standaard uit handen van Koningin Juliana.  Sedert 16 augustus 1991 behoort 42 Tankbataljon – gelegerd te Havelte – tot het Regiment.

Het Regiment bewaart de traditie van het Regiment Huzaren Prins Alexander, alsmede die van 1e en 2e Regiment Huzaren Motorrijder.

Laat een bericht achter

Spring naar toolbar