Members Login Menu

Vereniging Officieren Cavalerie

   

Regiment Huzaren van Sytzama

Regiment Huzaren van Sytzama

DOOR HET JUISTE TE DOEN,VREEST GIJ NIEMAND

Het Regiment Huzaren van Sytzama wordt aangemerkt als de voortzetting van het op 12 mei 1814 opgeheven 14me Régiment de Curassiers. Het oudste stamonderdeel in rechte lijn van dit regiment is de op 17 oktober 1577 opgerichte Vaan Lanciers van Pierre de Melun, Prince d’Espinoy.

Na de Napoleontische overheersing tot 1813 kreeg J.G. baron van Sytzama van Koning Willem I de opdracht om een regiment cavalerie te formeren. Op 6 januari 1814 werd hij commandant van het Regiment Zware Dragonders No 1, dat vervolgens op 9 januari 1814 officieel werd opgericht onder de naam Regiment Dragonders No 2.

In 1867 werd de naam gewijzigd in 1e Regiment Huzaren. In dat jaar werd voor de Cavalerieregimenten de attila als uniform ingevoerd, waarbij het regiment – evenals het 3e Regiment Huzaren – rood treswerk kreeg (Rode Huzaren).

In 1881 werd het 1e Regiment Huzaren ten gevolge van bezuinigingsmaatregelen opgeheven, waarbij het 4e Regiment Huzaren werd opgenummerd tot 1e Regiment Huzaren.

In 1905 werd het voormalige 1e Regiment Huzaren heropgericht onder zijn oude naam 1e Regiment Huzaren, waarbij het uniform voorzien werd van blauw treswerk (het in 1881 tot 1e Regiment Huzaren omgenummerde 4e Regiment Huzaren kreeg weer zijn oude benaming van 4e Regiment Huzaren). Op 25 september 1909 ontving het Regiment te Milligen een nieuwe Standaard uit handen van H.M. Koningin Wilhelmina.

In 1922 werd vanwege bezuinigingen het Regiment gehalveerd waardoor het tot 1939 de benaming 1e Halfregiment Huzaren (1 HRH) kreeg.

In de meidagen van 1940 vocht het Regiment tegen Duitse troepen ten oosten van de Grebbelinie. In Voorthuizen staat een monument ter nagedachtenis aan hen die in de strijd vielen.

In 1951 werd het Regiment Huzaren van Sytzama opgericht, waarbij het de traditie en Standaard van het voormalige 1e Regiment Huzaren overnam.

In 1953 werden 41, 42 en 43 Eskadron Zware Tanks opgericht en operationeel ingedeeld bij de Infanterieregimenten met deze nummering. In 1957 werden deze drie eskadrons samen-gevoegd tot 11 Tankbataljon, dat op 6 januari 1958 te Oirschot werd opgericht. 1 februari 1963 werd 43 Tankbataljon opgericht (’t Harde), waarbij de eskadrons werden gevormd uit de C-eskadrons van 11 en 41 Tankbataljon en delen van het stafeskadron van de opgeheven 121 Lichte Brigade. 43 Tankbataljon werd augustus 1973 verplaatst naar de kazerne Langemannshof in de Bondsrepubliek Duitsland, waar het in 1992 werd opgeheven.

Laat een bericht achter

Spring naar toolbar