Bericht C-LAS naar aanleiding van situatie Afghanistan

Bericht van Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Wijnen naar aanleiding van de huidige situatie in Afghanistan.
Het bericht, inclusief video en mogelijkheid tot reageren kunt u vinden via:
LinkedIn of Facebook

Veteranen, thuisfront, collega’s,

De berichten en beelden die momenteel uit Afghanistan komen zijn heftig. Over de ontstane situatie maak ik me – net als velen van jullie – grote zorgen. Ik begrijp de ontreddering van de Afghanen.

20 jaar lang hebben we met hen en onze internationale partners gewerkt aan een beter Afghanistan. Om nu te zien dat macht weer in handen van de Taliban ligt, is – op z’n zachts gezegd – teleurstellend en een bittere pil voor velen, niet in de laatste plaats de veteranen.

Dit raakt mij als commandant, als mens en als veteraan. Bij velen van jullie zal dit niet anders zijn. Ongeloof, boosheid, pijn en verdriet. En vragen. Was dit het onze offers waard? Zijn we te snel weggegaan? Of was zonder onze aanwezigheid de ellende nog groter geweest?

Ik denk dat iedere veteraan hier zijn eigen antwoord op heeft. Maar wat ons bindt, is dat we hebben willen beschermen wat kwetsbaar is. Of zoals mijn voorganger Mart de Kruijf het treffend zegt: het is nooit zinloos om te doen waar je voor staat.

Ik kan mij goed voorstellen dat jullie hierover willen praten. En doe dat dan ook. Daarom mijn oproep: Zoek elkaar op. Praat met elkaar. Luister naar elkaar. Steun elkaar. Check je buddy. Binnen je eenheid, korps of regiment!

En mocht je het lastig vinden om iemand te vinden, zoek dan je GVer of bedrijfsmaatschappelijk werker op. Of leg contact met het Veteranenloket.

Hoe dan ook: Houd het hoofd omhoog en nogmaals … check je buddy.

#buddycheck #afghanistan #koninklijkelandmacht

Geef een reactie