Members Login Menu

Vereniging Officieren Cavalerie

   

SROC 95 jaar

SROC 95 jaar

5 oktober 2013

Op 5 oktober a.s. vieren we dat de SROC 95 jaar geleden werd opgericht. De Vereniging Officieren Cavalerie ontfermt zich traditiegetrouw over de organisatie.

Evenals 5 jaar geleden valt deze XIXe lustrumviering samen met de Vriendendag van de Historische Collectie van de Cavalerie (Cavaleriemuseum) en zal traditiegetrouw gehouden worden op de Bernhardkazerne te Amersfoort.

Genodigden zijn oud-leerlingen en staf van de SROC met hun partners en/of (klein)kinderen. U wordt verzocht ook zelf uw eigen SROC lichting te mobiliseren voor een ouderwets weerzien.

Voorlopig programma:

09:30 – 10.00 Aankomst BHK, parkeren op een nader aan te wijzen locatie;
10.00 – 11.00 Ontvangst met koffie/thee/cake op een nader aan te geven locatie;
10.30 Welkomstwoord ;
11.00 – 11.45 Gedeeltelijke instroom in het programma van de Vriendendag Cavaleriemuseum;
11.00 – 11.45 Parallelprogramma Lezingen (max 50 bezoekers per lezing);
11.45 – 12.15 Optreden Reünietrompetterkorps voor het Cavaleriemuseum;
12.15 – 12.45 Kranslegging bij het SROC Monument
12.45 – 14.00 Indische maaltijd in gebouw Q;
14.00 – 16.00 Instroom in het programma van de Vriendendag Cavaleriemuseum (diverse collecties, meerijden op historische voertuigen, static show huidig materieel, diverse demonstraties, miniaturen, boeken)
16.00 – 17.00 Afsluitende borrel in gebouw R.

Aanmelden via de VOC website of per e-mail bij oud Res.Ritm. Jhr Ir M.O.M. van der Goes ([email protected]). De kosten bedragen € 20,00 per persoon (kinderen tot 12 jaar €7,50). Graag overmaken voor 25 september a.s. naar Vereniging Officieren Cavalerie, rekeningnummer NL34 INGB0000159555 o.v.v. SROC 95 + specificatie van de betaling bij meer dan 1 persoon.

Kort voor 5 oktober ontvangt u aanvullende informatie. Volg bovendien de homepagina van de website van de VOC.

Meer informatie:
http://www.tijmebouwers.eu/2013/10/05/reunie-van-klas-128-lichting-68-1-van-de-sroc/

Laat een bericht achter

Spring naar toolbar