Jubileumlunch 80 jaar Haagsche VOC Koffietafel

Op 9 november 1937 vond de eerste lunchbijeenkomst van de Haagsche VOC Koffietafel plaats, ter ere waarvan op 9 november 2017 het 80 jarig jubileum gevierd werd in de Haagsche Club aan het Lange Voorhout. Aangezien dit de oudste VOC Koffietafel is was het animo onder VOC leden uit het hele land dermate groot, dat het maximum toelaatbare aantal van 100 deelnemers makkelijk gehaald werd. Na de ontvangst door Tafelvoorzitter Axel Rosendahl Huber, oud ritmeester der Huzaren, verplaatste het gezelschap zich naar het bordes alwaar het Fanfarekorps der Bereden Wapens (voorzien van zwarte baretten) De Huzarenmars, De Fehrbelliner Reitermarsch en De Boreelmars ten gehore bracht. Vervolgens begaf men zich naar de zalen, waar een tiental tafels voorzien van de nodige cavalerie relikwieën feestelijk gedekt waren voor de jubileumlunch. Na de welkomstwoorden door Axel Rosendhal Huber werd de “Aanhankelijkheidsbetuiging” aan Z.M. de Koning Willem Alexander voorgelezen gevolgd door het voorlezen van diens antwoord en dankverklaring door generaal-majoor Hans van der Louw, adjudant-generaal van de Koning en Chef van het Militair Huis van de Koning. Daarna kreeg Wethouder Boudewijn Revis het woord die namens Mevrouw Pauline Krikke, Burgemeester van Den Haag, de gelukwensen van de Gemeente Den Haag aan de Haagsche VOC Koffietafel overbracht. Na het hoofdgerecht hield generaal-majoor b.d. Jhr Harm de Jonge, voorzitter der VOC, een Feestrede en bood namens de VOC een jubileumbokaal voorzien van de nodige Cavalerie en Haagsche symbolen aan. Het nagerecht werd gevolgd door een korte toespraak door oud reserve luitenant-kolonel der Artillerie Kees van Harmelen, die als voorzitter der Haagsche VOA, hun gelukwensen overbracht. Ter ere van dit 80 jarig jubileum zal de Haagsche VOC Koffietafel in 2018 een jubileumboek uitgeven.
oud res ritm F.C. Fontein

Geef een reactie