Members Login Menu

Vereniging Officieren Cavalerie

   

Bericht van overlijden van Oud Res Ritm Jhr W.F. Clifford Kocq van Breugel

Bericht van overlijden van Oud Res Ritm Jhr W.F. Clifford Kocq van Breugel

 

Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen

Het Bestuur van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen, maakt met leedwezen bekend, dat op donderdag 22 januari 2015 overleden.

JONKHEER WILLEM FRANÇOIS CLIFFORD KOCQ VAN BREUGEL

Weduwnaar van J.L.A. barones van Nagell

Oud Reserve Ritmeester der Cavalerie

Drager van het Bronzen Kruis

Drager van het Oorlogs-Herinneringkruis met de Gesp Nederland Mei 1940

Het Ereteken voor Orde en Vrede met drie gespen

Lid in de orde van Oranje Nassau

Rechtsridder Johanniter Orde

en het Draaginsigne Veteranen

 

* Den Haag, 23 oktober 1914 † Doorn, 22 januari 2015

 Jonkheer Willem François Clifford Kocq van Breugel is voor ons land in de strijd tegenover de vijand, van zeer grote betekenis geweest en genoot binnen de Vereniging en bij de Koninklijke Landmacht, zeer veel respect en waardering.

Wij verliezen in hem niet alleen een verenigingsvriend, maar ook een dapper man die zijn Vaderland door moedig optreden en met gevaar voor eigen leven heeft gediend.

 Jonkheer Willem François Clifford Kocq van Breugel is door Hare Majesteit Koningin Wilhelmina, bij Koninklijk Besluit onderscheiden met het Bronzen Kruis.

Het Bronzen Kruis (BK) ingesteld bij Koninklijk Besluit van 11 juni 1940 kan worden toegekend aan militairen in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden, die zich door moedig of beleidvol optreden tegenover de vijand hebben onderscheiden. Sinds 1940 is het Bronzen Kruis 3457 keer uitgereikt.

Het Bronzen Kruis is na de Militaire Willems-Orde een van de belangrijkste Nederlandse

Koninklijke Militaire Dapperheidonderscheidingen. Evenals bij de Militaire Willems-Orde, de hoogste Nederlandse Ridderorde en dapperheidsonderscheiding, wordt ook deze onderscheiding bij Koninklijk Besluit verleend.

“Heeft zich tijdens de krijgsverrichtingen door zijn optreden tegenover den vijand onderscheiden door op 12 en 14 Mei 1940 bij de gevechten om OVERSCHIE als Commandant van een sectie pantserwagens herhaaldelijk blijk te geven van grooten moed en doortastendheid. Hoewel zijn wagen herhaaldelijk werd getroffen, heeft hij steeds doorgezet en de infanterie daardoor krachtig gesteund.”

Zijn initiatief, moed, volharding, bekwaamheid en plichtsbetrachting zijn een voorbeeld voor onze samenleving. Op deze wijze zullen wij hem blijvend met respect en waardering gedenken.

Wim F.J. Elgers

Secretaris/penningmeester

 

Correspondentie adres:

Oude Arnhemse Bovenweg 10

3941 XM Doorn

De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Laat een bericht achter

Spring naar toolbar