Members Login Menu

Vereniging Officieren Cavalerie

   

7e Eemland lunch

Hierbij nodig ik u uit voor de 7e eemlandlunch op de derde donderdag van juli, 19 juli 2012.

Aanvang 12.00u, 12.45u aan tafel aan de Soesterbergse straat 112. A raison van € 20.- serveert de staf van huize ten Brink u een voortreffelijke lunch.

Een dozijn cavalerieofficieren had zich op de derde donderdag in juni verzameld in de zomerzon op het balkon voor wat bijna een debating club bleek. Eerst ging het over het echec indertijd van de oprichting van een eigen cavalerieclub in Amersfoort, waar de artilleriemakkers wel slaagden op de Knobbel met hun fraaie optrek met uitzicht over de schietbanen : wat dreunt daar op de heide …..
Voorts had de oud res majoor Evert Jan Vinkhuyzen de Heerenkamer versierd met een aantal prenten van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, hetgeen de aanwezigen aan tafel verleidde tot een nogal levendige discussie over de wenselijkheid of juist niet, van voortgezet wetenschappelijk onderzoek naar de bijzondere periode direct na WO aldaar.
Een drietal heren waaronder de luitenant generaal buiten dienst Ruurd Reitsma zouden ook dezelfde dag nog naar de Herman Oortman Gerlings borrel gaan – hetgeen overigens zoals de ingewijden weten een diner behelst – waar hij een rede zou houden over de Nederlandse krijgsmacht : Quo vadis? Op verzoek gaf de generaal een voorproefje maar dan zonder plaatjes, hetgeen onmiddellijk leidde tot uiteenlopende meningen waar het allemaal naar toe zal gaan.
De oud reserve eerste luitenant Bert Schiphorst en de oud reserve ritmeester Jonkheer Frans Hora Siccama, die voor het eerst aanwezig waren, dachten warempel in een politiek café terecht te zijn gekomen. Niets was echter minder waar, ondanks dat we de joligheden van het veulen of zijn plaatsvervanger node moesten missen; de eerste omdat hij thuis op Maarsbergen nog de hindernissen moest controleren voor de cross country die zaterdag en de tweede omdat zijn teer gestel alleen het VOC festijn op de Koninklijke in Loosdrecht kon velen en dus ook verstek liet gaan.
De overigen genoten van de Franse uiensoep en Britse entrecote, hoewel ook een Nederlandse vis geserveerd werd, indien men daar maar om vraagt.
Tenslotte waren er enkele moedigen, die nog een sigaar rookten op het balkon, zonder dat ze dit keer werden opgesloten: we hebben geleerd van de vorige onfortuinlijke keer.
ls u deze lunch wilt bijwonen, verzoek ik u zo spoedig mogelijk – doch uiterlijk woensdagavond 18 juli 2012 mij dat per email te doen weten:
[email protected]
of desnoods telefonisch in Frankrijk 0033233826756 met antwoord apparaat.

Het dragen van en regimenstdas wordt ernstig op prijs gesteld.

Met huzarengroet!

Cornelis H. Blok
Oud Ritmeester der Huzaren

Laat een bericht achter

Spring naar toolbar