Members Login Menu

Vereniging Officieren Cavalerie

   

6e Eemlandlunch

Hierbij nodig ik U uit voor de zesde VOC Eemlandlunch op de derde maandag van de maand juni en wel op donderdag 21 juni 2012.

17 huzarenofficieren hebben bij uitzondering op een maandag in mei genoeglijk getafeld gezeten aan één grote tafel in een cavaleristische ambiance met de sabel op tafel zonder dat het angstig werd. De voorzitter verwelkomde het kersverse ere lid der vereniging en tegelijkertijd veulen van deze tafel res ritm Jonkheer Maurits van der Goes. Voorts maakten de oud res elnts Kik Thole en Frits Deiters voor het eerst en kennelijk met plezier hun opwachting bij het gezelschap. We waren wat geringer in aantal, maar veel grootvaders hadden consignes gekregen voor de zorg van hun hun nakroost.

Precies 250 jaar geleden zaten ook een aantal heren aan tafel op de 14 e mei, maar dan met speelkaarten erop; om zich niet te laten afleiden door culinaire beslommering riep de vierde earl van Sandwich om twee boterhammen met wat vlees ertussen. “ The same as Sandwich “ riepen zijn vrienden; gelukkig kregen wij een voortreffelijke crème en een mooie vis.
Luitenant kolonel buiten dienst Piet Hoevenaars stond stil bij het heldhaftig optreden op percies deze dag, maar dan 72 jaar eerder van de huzarenluitenant Hollert, die met weinigen op de Grebbeberg een aantal SS eenheden tegenhield. Op dit memorabele feit werd een heildronk uitgebracht.
Zondag 16 september aanstaande is er een droef moment, omdat het regiment huzaren van Sytzama en regiment huzaren Prins van Oranje worden ontbonden. Fijn is wel weer, dat dit gebeurt op het Binnenhof tijdens de beediging van nieuwe ruiters van het Cavalerie Ere Escorte en dat geeft weer hoop voor de toekomst: niet alles gaat naar de sodemieter.

Het laatste woord was net als in de rechtzaal voor het veulen, die de VOC sportagenda voor het voetlicht haalde: militair golf en de military.
Tegen de klok van drie ging een ieder vergenoegd huiswaarts of ook wel derwaarts met uitzondering van de organisatoren en twee hardnekkige blijvers, die op het terrasbalkon nog een tijd opgesloten bleven zitten, omdat de deur in het slot was gevallen. Zo maakt men weer eens wat mee.

Hierbij nodig ik U uit voor de zesde VOC Eemlandlunch op de derde maandag van de maand juni en wel op donderdag 21 juni 2012.
Dit maal wordt drie uur later gevolgd door aperitief en diner van de Henk Oortman Gerlings borrel op de Loosdrechtse voor diegenen, die een sterk gestel hebben.

Het apéritief voor de lunch zal aanvangen rond 12.00 uur wellicht in de tuin, omdat de zomer begint en we gaan in de Herenkamer aan tafel rond 12.45 uur. De staf van Huize van den Brink, Soesterbergsestraat 112 te Soest serveert à raison van € 20,- een warme lunch van twee gangen met na afloop een kop koffie.

Als u deze lunch wilt bijwonen, verzoek ik u zo spoedig mogelijk – doch uiterlijk woensdagavond 20 juni 2012 mij dat per email te doen weten:
[email protected]
of desnoods telefonisch in Frankrijk 0033233826756 met antwoord apparaat.

Het aanbevolen tenue is zoals gebruikelijk tenue de ville zo mogelijk opgesierd met regimentsdas.
Met huzarengroet!

Cornelis H. Blok
Oud Ritmeester der Huzaren, later nog kolonel van de militair juridische dienst, maar dat terzijde

Laat een bericht achter

Spring naar toolbar