26e HOG-borrel

De 26e Henk Oortman Gerlings Borrel (“HOG borrel”) zal gehouden worden op woensdag 3 oktober a.s. te Hilversum.

Zoals u wellicht bekend, zijn de leden van de HOG borrel door Luitenant-Generaal L(ex) Oostendorp (Inspecteur Generaal der Krijgsmacht) uitgenodigd om op 3 oktober a.s. een borrel te komen drinken en aansluitend te dineren op de “Zwaluwenberg”‘. Wellicht voor het laatst dat we op deze unieke locatie onze borrel mogen
organiseren.Lt.-Generaal Oostendorp en ondergetekenden nodigen u hierbij uit en hopen u te ontmoeten omstreeks 18.00 uur op De Zwaluwenberg, Utrechtseweg 225, 1213 TR Hilversum, telefoon 035 – 5776643.
Rond 19.30 uur gaan wij aan tafel, waar dit keer een uitgebreide rijsttafel geserveerd zal worden. De kosten van deze maaltijd, inclusief drankjes, dessert, koffie met bonbons bedragen slechts ? 40,00, daar ons de borrel wordt aangeboden.

Teneinde het verloop van deze borrel in goede banen te leiden en mede omdat de HOG borrel dit keer op een militair complex gehouden wordt, gelden er enkele afwijkende huisregels:
1. Voorafgaande aanmelding voor een ieder is verplicht.Wij verzoeken u zich daarom aan te melden voor 25 september a.s. bij: Michiel Oortman Gerlings email :[email protected] dan wel per post aan Michiel Oortman Gerlings, Hertog Hendriklaan 10, 3743 DL Baarn.
2. Alleen deze keer dient er vooraf betaald te worden, aangezien het bestuur verzocht is om centraal af te reken met de Chef-Hofmeester van de Zwaluwenberg, derhalve gelieve het bedrag van 40,00 p.p. voor 30 September a.s. over te maken aan: M.P. Oortman Gerlings, rekening nummer: 55.59.93.000, met vermelding HOG borrel “de Zwaluwenberg”‘.
3. Een geldig legitimatiebewijs bij u te hebben en te tonen aan de wacht van de Zwaluwenberg i.v.m. toegang tot een militair complex. Er zal een appellijst met uw naam erop vermeld bij de wacht komen te liggen.

Indien u zich aanmeldt (en niet uiterlijk drie dagen voorafgaande aan de borrel zich afmeldt) en niet aanwezig bent, dan zijn wij helaas genoodzaakt om u de hiervoor genoemde kosten in rekening te brengen.

Het dragen van de regimentsdas wordt uiteraard op prijs gesteld.

Wij zien uit naar uw komst op 3 oktober a.s.

Geef een reactie