Willem van Breugel – Eemlandlunch

Een zestigtal officieren vierde tijdens de VOC Eemlandlunch van november de honderdste verjaardag van oud reserve ritmeester jonkheer Willem Clifford Kocq van Breugel. Gezeten in de voiture van erelid der Vereniging oud res elnt Jaap Heyse werd hij opgewacht door een couloir van geestdriftig applaudisserende wapenbroeders om een aubade aan te horen van het cavalerie trompetterkorps of hoe dat heden ten dage ook mag heten.

Oud res majoor – ook al erelid der Vereniging – Evert jan Vinkhuzyen vergastte hem op mooie anekdotes. Generaal Reitsma bracht een heildronk op zijn welzijn uit, de kok offreerde als extra een toetje en zijn regimentscommandant stuurde van de andere kant van het aardrijk een mooie brief met teveel loftuitingen, althans volgens Willem. De laatste repliceerde met een in plat Utregs uitgesproken,  fraaie toespraak, sprak de jongelui van tachtig jaar vrolijk toe en verslikte zich bijna in een graatje. Het derde erelid der Vereniging oud res rit Maurits van der Goes tenslotte meldde als veulen dat de tafel, dat alles reeds gezegd was en daar had hij helemaal gelijk in; voorts riep hij op elkaar ook tijdens de jaarlijkse Heinekenborrel elkaar te ontmoeten en wederom had hij gelijk.Het vierde erelid der Vereniging oud generaal Jo Thomas zag het allemaal aan en voelde zich daar prima bij.

We zongen staande het huzarenlied, deze dag al voorde tweede keer; we leken er geen genoeg van te krijgen. De trompetters waren al na hun zware taak naar huis gegaan, dus we werden als gebruikelijk begeleid door de digitale machine van de generaal.

Behouden evenwel is de 100 jarige teruggekeerd op zijn residentie in Doorn, waar hij het nog vijf jaren wil volhouden en wij ook, minstens.

Kolonel op rust C. Blok

 

Leave a Reply