Wens tot “nog even contact met het Cavalerie Ere-Escorte” vanuit gevoel saamhorigheid vormgegeven

Bijzondere groet aan wachtmeester 1 der Cavalerie b.d. Frans Droomers

“Trouw is tijdloos”, als keuze voor het opschrift van de door de Stichting Cavalerie Ere-Escorte zeker niet als strooigoed toegekende erepenning in zilver, is zeker van toepassing op Wachtmeester 1 der Cavalerie b.d. Frans Droomers. Hij ontving de penning en de bijbehorende oorkonde op Sint-Nicolaasdag als afsluitend onderdeel van een bijzonder treffen -onder strikte corona-regels- met de Commandant Cavalerie Ere-Escorte (CEE), een kwartet bereden escorteurs, vertegenwoordigers vanuit het ondersteuningspeloton, enkele van zijn oud-collega’s en twee leden van het bestuur van de stichting.

Een door Frans zelf (met de hem vertrouwde ingetogenheid) gesuggereerde markering van maar liefst 45 jaar verbondenheid met het CEE: eerst als staflid en later als vrijwilliger. Vanaf 1974 als beroepsmilitair, sedert 1999 als bd’er en sinds 2006 jaar in jaar uit oproepbaar en inzetbaar gebleven, laatstelijk bij het transport van paarden. Voor de stichting reden om de erepenning in brons, die Frans in 1999 ontving voor “25 jaar Trouw”, nu te verhogen naar zilver.

Een niet meer te behandelen ziekte met een zeer korte resterende levensverwachting bracht hem tot zijn wens om “nog even contact te hebben met het CEE”: zijn leven, zijn ‘ding’. Frans’ zoon, Korporaal 1 (R) der Cavalerie Rogiër Droomers, maakt sinds het 38e Prinsjesdagescorte van 2009 deel uit van de eenheid. Contact van hem met onder meer de commandant CEE, Majoor der Huzaren Rick Saton, leidde onder coördinatie van laatstvermelde tot de bijzondere groet, waarin een keurige ceremonie en een informeel moment samenkwamen. Plaats van handeling van het onder het Covid-19-regime ‘getrapte’ treffen was het in kringen van het CEE overbekende manegebedrijf van de familie Soethout, bezuiden Oirschot – het bedrijf waar ook het ‘hippische hart’ ligt van Frans.
Voor zowel Frans als voor de CEE’ers, in het bijzonder voor de aanwezigen uit ‘zijn’ ondersteuningspeloton, waren de diverse momenten vol van emoties, maar prevaleerde het door alles heen sterkere gevoel van dankbaarheid dat men dit nog kon doen.

Naast dit initiatief is er later op de middag op een andere locatie nog een in overleg met de familie vastgesteld afscheidsmoment met Frans geweest met enkele (oud-)escorteurs. Ook hier gekenmerkt door enerzijds zwaarte en emotie, maar tegelijkertijd grote voldoening bij het ervaren van Frans’ reactie.

Door Majoor (R) der Cavalerie Harke In den Kleef

[Naschrift: op 14 december 2020, kort na ontvangst van het bovenstaande verslag, is de heer Frans Droomers overleden]

Geef een antwoord