Members Login Menu

Vereniging Officieren Cavalerie

   

VOC Heinekenborrel 16 december 2009

VOC Heinekenborrel 16 december 2009

De dreiging van landelijke sneeuwbui, weerhield de leden er niet van om in grote getale naar de voormalige Heineken Brouwerij aan de Stadhouderskade in Amsterdam te komen voor de jaarlijks terugkerende VOC Heinekenborrel Zoals altijd is de borrel een van de sociale hoogtepunten van het Cavalerie jaar en is het voor velen de aanzet voor een avondje Amsterdam. De organisatie was zoals vanouds in vertrouwde handen van Maarten Rijkens, die in zijn speech de leden die er niet dit jaar niet bij konden zijn opriep om vooral volgend jaar de borrel weer te bezoeken. Hij stond stil bij de rijke historie van deze borrel, dankte alle Cavaleristen die in dienst van Heineken de borrel adopteerden en eindigde met de traditionele woorden: volgend jaar wordt de borrel gehouden op 15 december!. Aansluitend sprong de ondervoorzitter op tafel om de directie van Heineken te danken voor deze borrel. De VOC is Heineken zeer erkentelijk voor deze traditie Hij bracht in herinnering dat 2009 het jaar was van het 15e lustrum van de vereniging, memoreerde het diner van 17 oktober in Vught en moedigde de aanwezigen aan om elkaar in ieder geval op 15 december 2010 weer te zien.

Laat een bericht achter

Spring naar toolbar