V.O.C. Golfdag 2009

LOCATIE
De V.O.C. Golfdag zal dit jaar wederom plaatsvinden op de schitterende en uitdagende baan van Golf Club Anderstein, Woudenbergseweg 13a, 3953 ME Maarsbergen, tel. 0343 – 431330. (route: A12 Utrecht-Arnhem afrit 22 Maarsbergen, linksaf richting Woudenberg, na spoorwegovergang 2e weg links – golf).

DEELNEMERS
Deelname staat open voor alle leden van de V.O.C., hun partners en voor begunstigers uit Cavaleriekring in het bezit van een geldig NGF Handicap- of Golfvaardigheidsbewijs.

SPELVORM
De wedstrijd is 18 holes stableford in de categorieën dames en heren. Maximale handicap is 36 (bij de wedstrijd ¾ verrekening), maximum aantal deelnemers is 48.

STARTTIJD
Alle spelers starten om 13.00 uur (GUNSHOT). U dient zich uiterlijk om 12.00 uur te melden bij de wedstrijdtafel. Na betaling ontvangt u een aantal dagen voor de wedstrijd een startlijst met de flightindeling.

PRIJSUITREIKING EN DINER
Na de wedstrijd vindt tijdens de borrel om +/- 18.30 uur de prijsuitreiking plaats. De bestemming van de baten van deze wedstrijd gaan naar een goed Cavalerie doel! Hierna is er in het uitstekende restaurant van het clubhuis een gezamenlijk diner.

INSCHRIJFGELD PER PERSOON
• Deelname golfwedstrijd en diner € 75,– (Anderstein leden € 45,–)
• Alleen deelname golfwedstrijd € 45,– (Anderstein leden € 10,–)
• Alleen diner € 35,–
(Deelnemers die de leeftijd van 26 jaar nog niet bereikt hebben betalen gereduceerd tarief. Alleen wedstrijd € 25,– | wedstrijd en diner € 50).

BETALING DIENT ALS INSCHRIJVING
Het inschrijfgeld dient voor 15 augustus a.s. op bankrekening 63.04.68.915 t.n.v. Cavaleriegolf te Zeist te zijn overgemaakt. In verband met de flightindeling dient u bij de overmaking uitdrukkelijk te vermelden: Naam (de heer en/of mevrouw), Handicap(s), en Regiment A, B, O of S. Indien mogelijk graag uw gegevens bevestigen per email.

Bij annulering na 25 augustus a.s. kan helaas geen restitutie van het inschrijfgeld plaatsvinden.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij het organisatiecomitĂ©: Jhr Maurits van der Goes ([email protected] of 06 53264052) of Wijo Salomons ([email protected] of 06 51471444)

SPONSORING
Cavaleristen die geïnteresseerd zijn in sponsoring van de V.O.C. Golfdag worden vriendelijk verzocht contact op te nemen met het organisatiecomité.

Geef een antwoord