Nieuwe commandant voor de landmacht

“Je kunt een eenheid met een pennenstreek opheffen. Maar om een eenheid op te richten, mensen te werven, ze op te leiden en te voorzien van het juiste materieel, zijn echt jaren nodig.” Minister Ank Bijleveld-Schouten refereerde daarmee aan het feit dat Beulen als  1e Commandant Landstrijdkrachten weer kon werken aan herstel en groei na decennia van bezuinigingen. Maar dat ook dat niet altijd makkelijk is.

“Om weer vet op de botten te krijgen en om de ergste gevolgen van roofbouw te repareren, presenteerde jij een pakket projecten met de titel ‘Toronto’. Vernoemd naar de mannen en vrouwen van de Invictus Games. Die hadden met hun fysieke en mentale kracht een onuitwisbare indruk op jou gemaakt.”

Beulen zelf benadrukte dat de ontwikkelingen op het gebied van technologie en demografie razendsnel gaan en direct invloed op de landmacht hebben. “Zaak is dat we snel schakelen om daarop te anticiperen. Daar werken we hard aan, maar soms gaat dat nog niet snel genoeg.”

Leiderschap, betrokkenheid en grenzeloze loyaliteit

Minister Bijleveld roemde het grote, groene hart van Beulen. “Je hebt de afgelopen jaren alles gegeven om te zorgen dat de landmachters hun belangrijke werk zo goed mogelijk konden doen.”

De minister bedankte hem voor zijn leiderschap, betrokkenheid en grenzeloze loyaliteit. “Altijd zette jij de groep centraal. Nooit jezelf.” Ook vertelde ze over zijn oog voor de manschappen: “Je had ruim 20 jaar een poster van een soldaat naast je bureau hangen een vertelde anderen graag dat die soldaat echt geen boodschap heeft aan alle grote beleidsprojecten. Die soldaat wil zijn werk goed kunnen doen. En daar moest jij voor zorgen.”

Stappen gezet

Onder Beulen zijn de nodige stappen gezet. Bijleveld: “Geen pang pang meer. Nooit meer, wat mij betreft. Ik hoor liever: ‘wat dreunt daar op die heide’. Sinds dit jaar is er weer een zelfstandige afdeling artillerie. Er zijn hypermoderne radarsystemen aangeschaft. De Patriot, Fennek, Pantserhouwitser en de CV90 krijgen een midlife update. En er wordt volop geïnvesteerd in informatie-gestuurd optreden en in de ondersteuning van onze special forces.”

De minister wenste opvolger Wijnen, hiervoor Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten, veel succes. Ze benadrukte dat “daarbij telkens weer de afstand tussen Den Haag, Utrecht en de werkvloer overbrugd moet worden.” Hij zei op zijn beurt dat hij van commandanten op alle niveaus verwacht dat ze de ruimte zoeken om te innoveren, testen en beter te worden. “Ze mogen verwachten dat ik ze die ruimte geef. Om in gezamenlijkheid te werken aan die robuuste en wendbare landmacht die we willen zijn.” Generaal Wijnen ziet daarbij grote kansen in samenwerking met andere krijgsmachtdelen, met internationale partners en met het bedrijfsleven.

Afzwaaiend generaal Beulen gaat nu niet alleen genieten van zijn FLO, maar ook weer studeren: een master aan de Nederlandse Defensieacademie.

Bron: https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2019/08/28/nieuwe-commandant-voor-de-landmacht

Geef een reactie