Lkol bd Nix Ridder in de Orde Oranje Nassau

LUITENANT-KOLONEL B.D. ROBERT-JAN NIX BENOEMD TOT RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU

Op grond van zijn grote verdiensten, zowel in de dienst als daarbuiten, heeft Zijne Majesteit de Koning luitenant-kolonel b.d. Robert-Jan Nix benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De burgemeester van de gemeente Utrechtse heuvelrug de heer F. Naafs heeft hem op 26 april 2017 in het gemeentehuis te Doorn de onderscheiding opgespeld.

Een gedenkwaardige gebeurtenis voor een cavalerieofficier in hart en nieren die veel heeft betekend voor het wapen en de daarbij behorende regimenten. Hij diende bij het Regiment Huzaren van Sytzama, het Regiment Huzaren van Boreel en het Regiment Huzaren Prins Alexander in diverse functies variĆ«rend van pelotonscommandant, commandant van 11 Verkenningseskadron, commandant van 101 Tankbataljon tot commandant van het Regiment Huzaren van Boreel. Hij is daarmee een van de weinigen die het commando hebben mogen voeren over zowel een paraat verkenningseskadron als een paraat tankbataljon. En dat laatste in een tijd dat het commando over een bataljon binnen de cavalerie was voorbehouden aan gebrevetteerde officieren. Dit getuigde van een grote brede vakkennis welke ook tot uiting kwam in het commando over de School Reserve Officieren Cavalerie en het Schoolbataljon Verkenning. Hij was ook instructeur op de Cavalerieschool en de Hogere Onderofficiersschool. Zijn carriĆØre sloot hij af als docent bij de Hogere Krijgsschool. Met deze grote kennis van zaken heeft hij ook een bijdrage geleverd aan de militaire vorming van Kroonprins Willem-Alexander, dit met uiteraard een (flink) snufje van de cavalerie.

Robert-Jan Nix komt uit een familie van militairen. Militairen die hebben gediend zowel in het Staatse leger als het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger en de Koninklijke Landmacht. Een saillant detail is het feit dat toen hij in 1966 tot officier bij de cavalerie werd benoemd, er driehonderd jaar daarvoor een voorvader F.E. Nix in dienst kwam bij de Garde Dragonders van het Staatse Leger. Het kan dan ook niet anders dat het voorbeeld van zijn voorvaderen in het staatse Leger tot in en direct na de Tweede Wereldoorlog een duidelijke stempel heeft gedrukt op zijn keus om officier te worden bij het Wapen der Cavalerie met zijn vele en kleurrijke tradities. Robert-Jan heeft deze tradities omarmd en uitgedragen, zelfs als commandant van het Regiment Huzaren van Boreel vermeerderd. Een voorbeeld is de terugkeer van de zwaluwstaart als achtergrond van het baret embleem en het invoeren van de Yell BOREEL! Als bevlogen regimentscommandant was hij vrijwel altijd aanwezig bij de reĆ¼nies van de veteranen van het regiment en bezocht hij de uitgezonden eenheden in het buitenland. Op grond van zijn groot gevoel voor tradities was hij enige jaren lid van de Traditiecommissie Koninklijke Landmacht. Robert-Jan was in zijn optreden als officier een markant persoon die velen tot voorbeeld heeft gediend. Maar niet alleen in de dienst hij zijn verdienstelijke sporen verdiend. In diverse sporten als hockey, schermen en paardrijden. Een verdienstelijk tekenaar waarbij ook oorkonden ontwierp voor het Regiment. Bij de VOC-lunch in Boxtel verzorgt hij een maal per jaar ā€œHet buffet van Nix.ā€

Activiteit buiten de krijgsmacht: Robert-Jan Nix is voorzitter van het Peutjut-Fonds. Peutjut is een erebegraafplaats van het voormalige Koninklijk Nederlands-Indisch Leger in Atjeh, niet in beheer bij de Oorlogsgraven Stichting. Hij onderhoudt daarbij de contacten met de autoriteiten in Atjeh, maar ook in Jakarta, waarmee hij het voortbestaan en onderhoud van dit monumentale ereveld zeker heeft gesteld. Het is zijn verdienste dat het ereveld is ingeschreven als historische nalatenschap onder de hoede van de Republiek Indonesiƫ. Na de tsunami in 2004 heeft hij met het bestuur van het fonds zich ingespannen om de schade zo snel mogelijk te herstellen.(Voor meer informatie over Peutjut, zie www.peutjut.nl )
Kortom een welverdiende onderscheiding!

Een uitstekende gelegenheid om deze nieuwe Ridder te feliciteren is de komende VOC-lunch in Boxtel op woensdag 24 mei a.s.
Deze lunch zal immers bestaan uit het “Buffet van Nix”; een compilatie van (meestal oriĆ«ntale) gerechten uit het kookboekje van Robert Jan Nix. U kunt zich hiervoor aanmelden via de VOC-website, of rechtstreeks via het e-mailadres [email protected]
kookboek Robert Jan Nix

Geef een reactie