Kranslegging Cavalerie Monument Oude Waalsdorperweg, Den Haag

Kranslegging Cavalerie Monument Oude Waalsdorperweg, Den Haag
Op 4 mei 2017 heeft luitenant-kolonel b.d. drs. Axel Rosendahl Huber namens de Haagsche VOC Koffietafel een krans gelegd bij het Cavalerie Monument aan de Oude Waalsdorperweg in den Haag, hierbij gesecondeerd door twee ritmeester-adjudanten, te weten jhr. mr. Alexander Beelaerts van Blokland en jhr. drs. Matthijs Snouck Hurgronje.

Axel 01

Bombardement Alexanderkazerne
Op 10 mei 1940 om 04:00 uur werd de Alexanderkazerne in Den Haag gebombardeerd door de Duitse luchtmacht. Hierbij kwamen drie korporaals en drieƫnzestig huzaren van het Wapen der Cavalerie om het leven. Meer dan honderd paarden vonden de dood of moesten worden afgemaakt. Op initiatief van brigadegeneraal der Cavalerie b.d. Jo Thomas werd enige jaren geleden in de voormalige Alexanderkazerne een plaquette onthuld, ter herinnering aan deze gebeurtenis.

Totstandkoming Cavalerie Monument
Toen de Alexanderkazerne plaats moest maken voor de nieuwbouw van het Internationaal Strafhof werd besloten de tekst van de plaquette in beton te gieten en als Cavalerie Monument te verwerken in de ringmuur rond het complex van het Internationaal Strafhof.

Toekomstige plechtigheden
Op 4 mei 2016 vond in het Internationaal Strafhof een formele herdenking van het bombardement plaats waarbij tevens het Cavalerie Monument werd onthuld. Bij deze gelegenheid werd het woord gevoerd door de griffier van het Internationaal Strafhof, mr. Herman von Hebel, de burgemeester van Den Haag, Jozias van Aartsen en de Wapenoudste der Cavalerie, generaal-majoor Gijs van Keulen. Voor de jaren 2020 en 2030 staan wederom formele herdenkingen op het programma. In de tussenliggende jaren zal worden volstaan met een kranslegging.

Vereniging Officieren Cavalerie
Koffietafel ‘s-Gravenhage
Sinds 1937

Geef een reactie