Members Login Menu

Vereniging Officieren Cavalerie

   

Kort verslag van het Galadiner

Kort verslag van het Galadiner

Kort verslag van het Galadiner ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van de Vereniging Officieren Cavalerie.
Kasteel Maurick te Vught op 17 oktober 2009.

Door de oud res Elnt drs. Tijme J. Bouwers.

Het diner vindt plaats in Kasteel Maurick in Vught; voor een gezelschap van bijna 200 personen een uitermate geschikt partycentrum. Plenst het om zes uur nog, vijf minuten later schijnt de zon weer. Naar goed cavaleriegebruik worden de gasten opgewacht door een erewacht. Die bestaat uit twee ruiters. De één, de res Ritm Jhr. Maurits van der Goes, is gekleed in attila ook wel het oude tenue genoemd, de ander, de res Ritm John Kapteijn, is gekleed in het nieuwe tenue. De voorzitter, Genm Jhr. Harm de Jonge, en zijn bestuur ontvangt de gasten in de Frederik Hendrik en Beresteyn bar. Daar is gelegenheid om elkaar te begroeten en even met elkaar te praten onder het genot van een hapje en een drankje. Tot ‘projectofficier ceremoniemeester’ wordt de Lkol bd Doug Alexander benoemd. Tegen zeven uur worden we verzocht naar buiten te gaan.
In de tuin neemt de voorzitter een muzikale hulde in ontvangst. Het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht ‘Bereden Wapens’, gekleed in attila, speelt de regimentsmarsen en besluit met het Huzarenlied, dat we uit volle borst meezingen. Hierna gaan we naar de Oranjerie, waar het diner plaatsvindt. Voordat we onze plaatsen innemen brengen we een dronk uit op het welzijn van Hare Majesteit de Koningin. Daarna houdt de voorzitter een feestrede. Hij gaat terug naar 1934 toen bij de begrafenis van Koningin Emma 80 cavalerieofficieren op het Lange Voorhout in Den Haag aanwezig waren. Zij kenden elkaar niet of nauwelijks en daar deden ze wat aan. In de loop van het jaar werd de ‘Vereniging Officieren Cavalerie’ opgericht. Dat is geen belangenvereniging maar een platform en een netwerk geworden. Koffietafels op diverse plaatsen in het land, lezingen, speciale discussiebijeenkomsten, waren en zijn de middelen om het contact te onderhouden en de kameraadschap te bevorderen. Dat het netwerk werkte, is bewezen in de Tweede Wereldoorlog. Na de capitulatie werd aangepast werk gevonden voor de blijvend gehandicapte huzaren. Vele leden sloten zich aan bij het verzet. Als de heer Van Santen ging de res Ritm Six door het leven en werd commandant van de OD, de Ordedienst. Na de oorlog namen leden van de VOC diverse initiatieven. Zo werd de Ere Escorte van de Cavalerie opgericht. Het Museum Nederlandse Cavalerie werd de plaats voor behoud van traditie en geschiedenis. Inmiddels heeft de vereniging ruim 1.600 leden. Er zijn ook ontwikkelingen die de aandacht vragen. Sinds de opschorting van de dienstplicht komen er geen reserve officieren meer bij. Na de val van de muur is het aantal cavalerie eenheden drastisch verminderd. Tenslotte is er thans een hoog tempo in operationele uitzendingen waardoor er minder tijd is om elkaar te treffen. De doelstelling van het eerste uur blijft: hechte kameraadschap. Laten we daarom met vertrouwen en creativiteit de toekomst tegemoet treden.
Het eerste gerecht is volgens de menukaart: Heldere bospaddestoelenbouillon met bospaddestoelen. De Oranjerie is uitermate geschikt voor dit feest. Er speelt een saxofooncombo van het eerder genoemde fanfarekorps, er wordt zeer geanimeerd met elkaar aan tafels voor 9 personen gesproken. Gemoedelijk en gezellig is de stemming. Na de soep spreekt de Generaal Peter van Uhm, Commandant der Strijdkrachten. Hij stipt een paar onderwerpen aan. Zo is er op Prinsjesdag een brede heroverweging van de overheidsuitgaven aangekondigd. Twintig werkgroepen gaan aan het werk. Hij memoreert dat er in de Grondwet staat dat Nederland een taak heeft bij het handhaven van de internationale rechtsorde. In internationaal verband is ‘burden sharing’ regel. Daarbij hoort ook ‘risk sharing’, het voorbeeld daarvan is Afghanistan. Daar is ook het beleid inzake brede inzetbaarheid van de krijgsmacht zichtbaar. Zo zit een schout bij nacht een jaar in Kaboel. In de komende tijd moeten we aantonen waarom het huidige bedrag aan de krijgsmacht wordt besteed.
Voor het hoofdgerecht moeten we even de benen strekken, in een hoek van de zaal met grote serre kunnen we kiezen uit hertenbout of gepocheerde zalm. Het personeel van het restaurant zorgt ervoor dat de gang naar het buffet geordend verloopt. De hertenbout heb ik geproefd, voortreffelijk. De ceremoniemeester meldt dat zes leden zich hebben gemeld om het woord te mogen voeren. De stemming wordt wat losser, er wordt niet geaarzeld een spreker bij of af te vallen. De aanwezigen worden met het vorderen van de avond wat levendiger. Bgen bd Jo Thomas, oud voorz. van het Museum Nederlandse Cavalerie, staat nog even stil bij de viering van het 50 jarig jubileum op 26 sept. jl. De huidige directeur bood toen slechts één van de zes sabels aan. Hij biedt vanavond aan onze voorzitter alle zes aan, en heeft begrepen dat ze naar de zes lunchtafels gaan (applaus). De oud voorz. van de VOC, de Bgen bd Peer de Vries, houdt een doorwrochte lezing over het verschil in karakter tussen hen die behoren tot de zware cavalerie, en zij die behoren tot de lichte cavalerie. ‘Kortom er zijn twee bloedgroepen. De één (zware cavalerie) lethargisch, moeilijk in beweging te krijgen, maar niet te stoppen als het eenmaal zover is. De ander (lichte cavalerie) opgewonden, altijd bezig, maar vaak niet precies wetend waarmee. Maar waarvan dan de harmonie die we vanavond ervaren? Dat is het gevolg van wat ons verbindt! Beide bloedgroepen treden het gevaar onverschrokken en doelgericht tegemoet’. Een volgende spreker probeert eerst zonder geluidversterking te spreken. Met zijn 90 jaar lukt dat de oud res Ritm Johan Smidt van Gelder niet meer. Hij is dankbaar voor de kameraadschap die hij in de VOC heeft ervaren en voor alles dat de de officieren in zijn leven hebben betekend.
Inmiddels zijn we aan het nagerecht begonnen. De aanwezigen zoeken in de zaal vrienden op. Aan de tafel naast mij zit Maj Niels Roelen. Ik heb zijn boek ‘Soldaat in Uruzgan’ gelezen, en maak daarover met hem een praatje. Hij heeft 140 dagen in Afghanistan gediend. Op mijn vraag of hij voor een tweede keer zou gaan, is zijn antwoord een volmondig ja.
De Kol bd (mjd) Kees Blok kondigt aan over twee onderwerpen te willen spreken. Hij stelt voor om dit diner te herhalen bij het 80 jarig bestaan. Zijn tweede voorstel is om als VOC een leus te hebben. De Lkol bd dacht als eerste het woord te krijgen, maar dan maar lest best. Hij heeft drie aanbevelingen. Overweeg lid te worden van ‘Mars en Historia’, wordt lid van ‘Wij Huzaren’ een vereniging voor alle rangen, en tenslotte heft hij het glas niet alleen op de voorzitter en zijn bestuur maar op alle officieren. De Genm bd Raoul Hoondert spreekt als laatste. namens alle oud voorzitters dankt het bestuur voor dit zeer geslaagde galadiner.
Een avond waaraan velen met genoegen zullen terugdenken.

Laat een bericht achter

Spring naar toolbar