Members Login Menu

Vereniging Officieren Cavalerie

   

VOC is AVG proof

Door op 24-05-2018 in Aankondigingen | 0 reacties

24 mei 2018 Geachte Ereleden en Leden der V.O.C. Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Op...

Meer >>
Spring naar toolbar