Members Login Menu

Vereniging Officieren Cavalerie

   

Automatische Incasso Contributie

Automatische Incasso Contributie

Op 5 maart 2012 vond de automatische incasso van de contributie van 2012 plaats. Zoals u in eerdere berichten via VOC Mededelingen en website is bericht, is de contributie per 01 01 2012 verhoogd (besluit AV april 2011). De contributie voor leden, buitengewone leden en abonnementhouders bedraagt € 30 per jaar; voor partners/echtgenoten € 20 per jaar. Gelukkig is in 2011 weer een aantal uwer overgegaan op de automatische incasso, hetgeen het werk voor de penningmeester enorm verlicht; desondanks telt de Vereniging nog ongeveer 300 leden die daar helaas van afzien.

Laat een bericht achter

Spring naar toolbar