Members Login Menu

Vereniging Officieren Cavalerie

   

De Subalterne Stelling

Door op 01-03-2007 in Ritmeesterraadpleging | 0 reacties

Waar missen we de boot?Door: Ritm Lammers Zonder zwarte baret wordt je helaas niet altijd direct herkend als Ritmeester en dus uitgemaakt...

Meer >>

“We hebben de landmacht keihard nodig”

Door op 01-03-2007 in Tactiek | 0 reacties

Tussen de verschillende krijgsmachtdelen bestaan nog grote verschillen. Met het oog op de toekomst is het van belang deze verschillen te...

Meer >>

OVG in Nederland

Door op 01-03-2007 in Tactiek | 0 reacties

De kans op operaties in verstedelijkt gebied en het daarmee ook kunnen optreden in deze omgeving door eenheden van CLAS zal in de toekomst...

Meer >>

Death before dismount

Door op 01-03-2007 in Tactiek | 0 reacties

De tijd dat de cavalerist zijn voertuig niet meer verlaat, zou voorbij moeten zijn. “Every soldier a rifleman”, conform de wens van C-LAS....

Meer >>

Notulen jaarvergaderingen

Door op 17-02-2007 in Bibliotheek | Reacties uitgeschakeld voor Notulen jaarvergaderingen

Juist in verband met een brede verspreiding, heeft het bestuur bedacht dat het goed is dat de notulen van de jaarvergaderingen toegankelijk zijn via de website. In de convocaties voor de jaarvergadering wordt gemakshalve naar de website verwezen voor het beschikbaar stellen van de notulen.

Meer >>

Eerste tank veldslag

Door op 24-03-2006 in Videos | 0 reacties

A video with footage of World War One tanks and the men who worked along-side with them.

Meer >>

Northern Indian: de hel van het noorden

Door op 01-06-2005 in Geen categorie | 0 reacties

Van 25 tot en met 28 april vond de oefening Northern Indian plaats. De indianen van 41 Brigade Verkenningseskadron (41 BVE) waren op...

Meer >>

Regiment Huzaren Prins van Oranje

Door op 25-03-2005 in historie | 0 reacties

Het Regiment stamt in rechte lijn af van het Regiment Ruiterij van Ernst Willem van Haren dat in 1668 werd opgericht. In zijlijn stamt het af van het in 1588 opgerichte Vaan Arquebussiers van Marcelis Bacx. In 1702 erfde Johan Willem Friso van Nassau-Dietz van Koning-Stadhouder Willem III de titel Prins van Oranje. Hiermee deed de titel Prins van Oranje zijn intrede in de stamlijn van het Regiment.

Meer >>

Regiment Huzaren Prins Alexander

Door op 25-03-2005 in historie | 0 reacties

Het Regiment heeft twee stamregimenten, de Gardes Dragonders en de Gardes te Paard. Beide regimenten werden opgericht in 1672, toen Engeland, Frankrijk, Münster en Keulen de oorlog verklaarden aan de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Tot 1795 – toen beide garderegimenten werden opgeheven – namen de twee stamregimenten deel aan alle belangrijke veldtochten.

Meer >>

Regiment Huzaren van Sytzama

Door op 25-03-2005 in historie | 0 reacties

Het Regiment Huzaren van Sytzama wordt aangemerkt als de voortzetting van het op 12 mei 1814 opgeheven 14me Régiment de Curassiers. Het oudste stamonderdeel in rechte lijn van dit regiment is de op 17 oktober 1577 opgerichte Vaan Lanciers van Pierre de Melun, Prince d’Espinoy. Na de Napoleontische overheersing tot 1813 kreeg J.G. baron van Sytzama van Koning Willem I de opdracht om een regiment cavalerie te formeren.

Meer >>
Spring naar toolbar