Members Login Menu

Vereniging Officieren Cavalerie

   

50e Jaardiner VOC België

50e Jaardiner VOC België

16 Oktober 2013

Mijne Heren, Amices,

Hiermede heb ik het genoegen U te melden dat het 50e JAARDINER van in België en omgeving woonachtige cq verblijvende Nederlandse (oud)(res)(bd) officieren zal plaats vinden op WOENSDAG 16 oktober 2013 in de lokalen van de Nederlandse Vereniging – Leuvensesteenweg 4a te Tervuren . Bij deze gelegenheid worden eveneens enige bevriende Belgische collegae uitgenodigd,die bij voorgaande maaltijden veel hebben bijgedragen aan de bijzondere sfeer van deze bijeenkomst.

Zoals gebruikelijk zal het apéritief geschonken worden vanaf 18.30 u opdat de deelnemers de gelegenheid hebben vooraf te kunnen kennismaken met hun disgenoten . Rond 20.00 u wordt een Indische rijsttafel opgediend verzorgd door het “kokkiteam” van de Indonesische Ambassade.In de bijlage treft u een korte Bio van de zeer gewaardeerde spreker aan. Gelieve eveneens de volgende link te volgen voor meer informatie: http://www.eurocontrol.int/bio/mr-jhmp-jansen-director-maastricht-upper-area-control-centre-muac

De presentatie zal o.m. gaan over samenwerking in het Nederlandse en Europese luchtruim tussen burger en militaire luchtverkeersleidingsdiensten en de co-locatie van de RNLAF op het Maastricht UAC.

Ook wordt enige uitleg gegeven over de herindeling van het luchtruim in Europa en de burger-militaire discussies die daarover plaatsvinden tussen de landen, EUROCONTROL, EU en de NAVO.

Tenslotte zal ook het belang van een zorgvuldige Air Defence worden onderstreept en het belang permanente modernisering van de vloot (Joint Strike Fighter) en systemen.

De kosten voor deelname aan de maaltijd , inclusief 2 biertjes en koffie toe , zullen € 47.50 per persoon bedragen. Alle andere consumpties zijn “rekening man” en dienen onmiddellijk te worden afgerekend. Een kleine aanpassing van de prijs was noodzakelijk.

Dit bedrag dient worden overgemaakt ( ten laatste 12 oktober 2013 naar BEOBANK Rekening nr: BE54953037386997 tnv. Mr. Mathieu Hoeberigs onder vermelding van “50ste RO Diner 2013” en uw laatste rang/wapen/dienstvak.

Gelieve mij overwijld te informeren indien u weet heeft van collegae die deze uitnodiging niet ontvangen met vermelding van geldig e-mail of post adres.

Met vriendelijke groet en tot ziens op 16 oktober a.s.

Uw dw Mathieu L. Hoeberigs , Oud- Res- Kap der Infanterie, [email protected]

Laat een bericht achter

Spring naar toolbar