Members Login Menu

Vereniging Officieren Cavalerie

   

4 mei: Herdenking gevallene der Cavalerie

4 mei: Herdenking gevallene der Cavalerie

De Bernhardkazerne te Amersfoort was ook dit jaar het toneel voor de ā€˜herdenking der gevallene cavalerieā€™. Op de thuishaven der Nederlandse Cavalerie neemt ā€˜het monument der gevallene cavalerieā€™een prominente plaats in. Het hele jaar door is het een plaats waar alle (oud-) cavaleristen stil kunnen staan bij hun wapenbroeders die het leven lieten voor vrede, veiligheid en stabiliteit in de wereld. Het is daarom juist op 4 mei de plek waar de herdenkingsceremonie geheel op zijn plaats is.

De ceremonie stond onder leiding van de lkol Alers (C-Cavalerieschool). Om precies 14.45 werd de ceremonie aangevangen door het aantreden van de Standaardgroep. De standaardgroep stond onder leiding van de ritm Conradie (C-VTO Verkenning), werd begeleid door leerlingen van de (onder)officiersopleiding verkenning en bestond uit de standaarden van de drie actief dienende regimenten. De standaarden werden gedragen door de regimentsadjudant (van Oranje) en twee waarnemend regimentsadjudanten (van Boreel en van Sytzama). Na het aantreden was het de beurt aan de wapenoudste genmaj Jhr De Jonge om het woord te nemen. Naast de slachtoffers van de wereldoorlogen en Nederlands Indie gingen zijn woorden ook uit naar zij die in de meer recentere conflicten zijn gesneuveld. Hij benadrukte daarbij de diepe indruk die het op hem achterliet wanneer in Kandahar, op zeer waardige manier, een gesneuvelde het operatiegebied uit werd gevlogen. Terug naar het Vaderland, geliefden en familie. Ook herdacht de Wapenoudste de slachtoffers van de aanslag op ā€˜Hare Majesteit de Koninginā€™ op 30 april. Na het halfstok hijsen van de vlag, de kranslegging en ā€˜het Wilhelmusā€™ werd de ceremonie beeindigd en was er tijd voor wat napraten tijdens een samenzijn. De muziek werd gedurende de ceremonie verzorgd door het Fanfare Bereden Wapens van het Eerste Regiment.

Het was een waardige middag die werd bijgewoond door zowel cavaleristen in opleiding, in actieve dienst, buiten dienst en hun familie, hetgeen wederom toont hoe sterk de verbondenheid is die ons Wapen karakteriseert.

Elnt SMF van der Zwaag
(C-intructiegroep Verkenning)

Laat een bericht achter

Spring naar toolbar