Members Login Menu

Vereniging Officieren Cavalerie

   

18e Eemlandlunch

18e Eemlandlunch

20 juni 2013
Hierbij nodig ik U uit voor de achttiende VOC Eemlandlunch op de derde donderdag van deze maand en wel op donderdag 20 juni 2013. Het apéritief voor het noenmaal zal aanvangen rond 12.00 uur en we gaan in de Heerenkamer aan tafel rond 12.45 uur. De staf van Huize van den Brink, Soesterbergsestraat 122 te Soest serveert à raison van € 20,- een warme lunch van twee gangen met na afloop koffie met lekkernijen.

Als u wilt deelnemen, verzoek ik u zo spoedig mogelijk – doch uiterlijk woensdagavond 19 juni 2013 mij dat per email te doen weten: [email protected] nieuw adres, de andere zijn vervallen! Telefoon0546-601091

Het dragen van een regimentsdas wordt ernstig op prijs gesteld.

Verslag 17e bijeenkomst.

Waarde leden van de VOC – in Amersfoort en wijde omstreken, Dames en Heren!

Ruim twintig officieren herdachten staande met als richtsnoer drie woorden Moedig, Rechtvaardig en Betrokken majoor buiten dienst Geerlof Witteveen, die leefde van 16 juni 1926 tot 18 april 2013. Hij was onderscheiden in de orde van Oranje Nassau met de zwaarden.

Staande werd daarna op het welzijn van de nieuwe monarch gedronken en tenslotte werd aan het eind van het maal staande en wel zeer luid het huzarenlied gezongen. Gelukkig kon men ook nog even plaatsnemen voor een velouté de champignons en kalfsgebraad.

Voor het eerst mochten we een dame ontvangen en wel majoor buiten dienst mevrouw Ina Boerstoel, die vrolijk verhaalde van haar entree in de mannenwereld van huzarenofficieren. Zij ruilde de Tudor-roos in voor het St Jorisembleem, maar de kleur van de baret bleef gelukkig zwart. Zij vertelde dat na de overgang van de Milva naar de Cavalerie haar chef riep: Piet, en dan kwam Piet, Gerrit, en dan kwam Gerrit, Ina, en dan kwam Ina, Roger en dan kwam er niemand. Zij heeft toen gevraagd wie Roger was en waarom hij nooit kwam als hij geroepen werd. De oud reserve luitenant kolonel Jonkheer Mauk Röell was de volgende nieuweling en hij sprak bevlogen over zijn ervaringen in Afganistan waar, zo zei hij mij en marge, het mogelijk bleek soms ook complimenten van de stamhoofden in ontvangst te nemen, omdat hij sommigen hun ‘zelfrespect had teruggegeven ‘. Kom daar eens om bij Amerikanen.

We drinken niet telkenmale op het staatshoofd, maar direct na de indrukwekkende troonswisseling was een gelukwens naar Paleis Nooreinde gezonden en nu werd ter tafel het antwoord van Zijne Majesteit voorgelezen; een driewerf hoera was zijn deel. Het zal nu waarachtig wel met hem gaan. Ook was tijdens het apéritief op de gezondheid van de eerste “echte “ prinses van Oranje gedronken en wel met oranjebitter, een heel speciaal drankje: het valt niet altijd mee om oranje gezind te zijn. De mogelijke republikeinen onder ons bleven wat timide.

De agenda werd voorgehouden: 25 mei VOC St Joris rallye op landgoed Maarsbergen, 200 of 440 jaar bestaan van de cavalerie in mei en vermoedelijk ergens in november en wat niet al.

Oud regimentscommandant RHPA Arie Rens verhaalde – op verzoek – over de Belgische beroerte. Dat was een heel gedoe, die Beroerte dan. Ik herinner me één zinsnede: “…. gevangen, gekluisterd op klompen……….”.Als we zo met de krijgsgevangen Belgen zijn omgegaan verwondert het me niks, dat we dat landsdeel in 1830 zijn kwijtgeraakt. Het veulen luitenant kolonel Erwin Vonk – in uniform, chapeau! – , bedankte welbespraakt alle voorgaande sprekers en vergemakkelijkte daarmee de taak van de tafelpresident aanzienlijk.

Verkwikt en tevree werd het maal traditioneel besloten met gezang en sprong de voorzitter als eerste in zijn koets om zich naar Frankrijk te begeven, daarmee iedereen in verbazing achterlatend: het zal niet meer voorkomen…….beloof ik.

Laat een bericht achter

Spring naar toolbar