Wijziging inzage gegevens via Ledenlijst ivm privacy

Tot voor kort was het mogelijk voor VOC-leden alle gegevens, zoals adressen, telefoonnummers en meer, van andere leden in de ledenlijst op de VOC-website te raadplegen.

Voor het inzien van deze informatie is weliswaar een wachtwoord nodig, maar de kans dat bij één van onze ruim 1300 leden een wachtwoord een keer gehackt wordt en daarmee de gegevens van alle leden, inclusief de actief dienenden op missie, toegankelijk zouden zijn voor mensen met verkeerde bedoelingen vindt het bestuur te riskant.

Daarnaast verlangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dat wij zeer zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens.

Als u persoonsgegevens van een ander lid wilt inzien is het nu nodig dat dat andere lid hier toestemming voor geeft (u dient “contacten” te worden). Hiervoor is in de ledenlijst naast elke naam een extra knop gemaakt. Hoe dit werkt wordt uitgelegd op de Ledenlijst-pagina.

Het bestuur begrijpt dat het hierdoor iets minder gemakkelijk is elkaars gegevens te raadplegen, maar meent met deze oplossing de mogelijkheid voor onderling contact te continueren en tevens de informatieveiligheid van leden te waarborgen.

Het VOC-bestuur

 

Geef een antwoord