UITSTEL REUNIE 103 VERKENNINGSBATALJON

Waarde reünisten / Trakehners,

Zoals wij al in onze vorige Nieuwsbrief aangaven hielden wij er rekening mee dat wij de op 29 mei 2021 geplande reünie eventueel zouden moeten uitstellen, misschien zelfs tot 2022. Helaas moeten wij u nu informeren dat de Werkgroep Reünie 103 Verkbat op 8 januari 2021 besloten heeft de reünie uit te stellen tot 28 mei 2022.
Overweging
De meest recente beslissing van het Kabinet in aanmerking genomen zal het onwaarschijnlijk zijn dat de vrijheid tot het houden van (grootschalige) evenementen in de nabije toekomst zal worden verruimd. De argumenten die hieraan ten grondslag liggen zijn genoegzaam bekend.
De immunisatie zal tot na de zomerperiode doorlopen; tot die tijd zal het virus het openbare leven en de daarmee samenhangende individuele bewegingsvrijheid ernstig beïnvloeden. Een betrouwbare planning voor een evenement met tussen de 500 en 1000 deelnemers in het derde kwartaal van 2021 is daarom nu niet mogelijk. Wij namen dan ook dit besluit tot uitstel in 2022 uit zorg voor u.
Zoals al in de vorige nieuwsbrief vermeld staat in 2022 het begin gepland van een 20 jaar durende verbouwing van megaformaat van de Bernhardkazerne om deze klaar te maken voor de toekomst. Als wij hierdoor genoodzaakt worden uit te wijken naar een alternatieve locatie zullen wij een locatie selecteren die zoveel mogelijk recht doet aan het verleden van het Trakehnerbataljon.
Het aanmeldingsformulier hebben wij dienovereenkomstig aangepast.
Met volgende nieuwsbrieven houden wij u vanzelfsprekend op de hoogte van de ontwikkelingen.
Bgen b.d. G.H. Eleveld
Voorzitter Werkgroep Reünie 103 Verkbat

Geef een antwoord