REUNIE 103 VERKBAT INSCHRIJVING GESLOTEN

BELANGRIJK NIEUWS OVER DE REÜNIE

Het belangrijkste bericht is dat we helaas de datum 28 mei van de reünie moeten verschuiven naar 18 juni en dat we voor een andere locatie moesten kiezen!  

Wat is de situatie?
De faciliteiten op de Bernhardkazerne dwingen ons om de plaats van de reünie te veranderen. Deze keer is niet als eerste corona ons de baas maar de onmogelijkheid om grote groepen mensen onderdak te bieden dan wel vanuit de eisen van de veiligheid. De Bernardkazerne kan helaas maar maximaal 300 man ontvangen. Wij verwachten ruim 500 deelnemers.

NIEUWE LOCATIE REÜNIE – GENERAAL-MAJOOR KOOTKAZERNE IN STROE

103 Verkenningsbataljon RHB – Reünie t.g.v. de 60e verjaardag van 103 Verkenningsbataljon (103cv.nl)

Werkgroep Reünie 103 Verkbat

Geef een antwoord