UITSTEL 82E ALGEMENE VERGADERING V.O.C.

De 82e Algemene Vergadering der VOC, met betrekking tot het jaar 2019, oorspronkelijk gepland op 18 april 2020, werd vanwege verspreiding van het Corona virus uitgesteld tot 17 april 2021. Helaas moeten wij u nu informeren dat het bestuur besloten heeft deze 82e vergadering wederom uit te stellen, om te beginnen tot najaar 2021. 

Met het oog op de meest recente beslissing van het Kabinet is het onwaarschijnlijk dat de vrijheid tot het houden van grootschalige bijeenkomsten in de nabije toekomst zal worden verruimd. De argumenten die hieraan ten grondslag liggen zijn genoegzaam bekend. 

De immunisatie zal tot na de zomerperiode doorlopen; tot die tijd zal het virus het openbare leven en de daarmee samenhangende individuele beperkingen ernstig beïnvloeden.

Het bestuur heeft daarom besloten om in deze eerstvolgende (82e) vergadering zowel het jaar 2019 als 2020 te bespreken. Zodra een nieuwe datum in najaar van 2021 bekend is zullen wij u dit terstond laten weten.

Geef een reactie