UITSTEL 82E ALGEMENE VERGADERING V.O.C.

Zoals bekend stond de 82e Algemene Vergadering der VOC met betrekking tot het verenigingsjaar 2019 oorspronkelijk gepland op 18 april 2020 (in Hoorn). Inmiddels werd deze vergadering vanwege de Covid-19 pandemie helaas reeds tweemaal uitgesteld.

Gezien de minder voorspoedige ontwikkelingen van deze pandemie heeft het bestuur tijdens haar laatste bestuursvergadering op 24 februari besloten deze 82e AV wederom uit te stellen en wel tot 23 april 2022. Tijdens deze AV zullen de verenigingsjaren 2019 tot en met 2021 besproken worden.

Er van uit gaande dat deze pandemie dan eindelijk beteugeld is wenst het bestuur u ondertussen een goede gezondheid toe en ziet er naar uit u allen op 23 april 2022 in Hoorn te treffen.

Genm Nico Tak

Voorzitter V.O.C.

Geef een antwoord