Save the date: 17 april 2021 – 82e ALGEMENE VERGADERING VOC

Op zaterdag 17 april 2021 vindt de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Vereniging Officieren Cavalerie plaats in Hoorn.

Deze vergadering was oorspronkelijk gepland op 18 april 2020, maar moest vanwege de Covid-19 situatie helaas worden uitgesteld. Hoewel het absoluut niet zeker is of de corona crisis in april 2021 achter de rug is, heeft het bestuur voorlopig het voornemen om deze bijeenkomst een jaar later alsnog door te laten gaan.

Hoorn beleefde haar grootste bloeiperiode in de 16e en 17e eeuw en was een van de steden die vertegenwoordigd waren in de Verenigde Oost Indische Compagnie en de West Indische Compagnie. De 18e eeuw kenmerkte zich in Hoorn door de achteruitgang van de economie, maar toch bloeit de stad in de 19e eeuw weer op en werd het een garnizoensstad. Kortom, wederom een stad met een zeer interessante (ook militaire) geschiedenis. Hoorn is net als de vorige drie locaties van de Algemene Vergaderingen VOC een decentraal gelegen stad. Deze formule blijkt zeer gewaardeerd te worden door de meeste deelnemers, die dan ook besluiten met hun partner er een lang weekend van te maken.

De verkenningen hebben inmiddels plaatsgevonden en het organisatieteam heeft een zeer positieve bespreking gehad met burgemeester Jan Nieuwenburg, oud-reserve eerste luitenant der cavalerie, die enthousiast was over onze komst en het oude stadhuis ā€˜Het Statenlogementā€™ gaarne ter beschikking van onze vereniging stelt voor de ontvangst en de Algemene Vergadering. Tevens vond een vergelijkbaar positief gesprek plaats met de heer Ad Geerdink, directeur van het vermaarde West-Fries Museum, waar o.m. een virtual reality tour door Batavia anno 1627 kan worden bijgewoond. Mogelijkheden voor andere programmaonderdelen worden later bekend gesteld.

Deelnemers kunnen alvast in hun agenda schrijven dat de dag begint met een ontvangst in Het Statenlogement om 09.45 uur en dat de dag eindigt met de gebruikelijke VOC afscheidsborrel van 16.30 tot 17.30 uur. Het definitieve programma zal worden bevestigd via email flashberichten en op de VOC-website, waar men zich kan aanmelden onder ā€˜Activiteitenā€™. Ontvangst, museumbezoek, lunch en afsluitende borrel worden u aangeboden door de vereniging.

Reserveer deze datum in uw agenda: zaterdag 17 april 2021

Geef een reactie