Platform Militair Erfgoed – 28 november 2023

Uitnodiging

Foto Frans van Montfoort – ingezonden bij dienstplichtverhaal ‘Maatschappelijke Dienstplicht’, onderdeel van de campagne “Wat deed jij tijdens de Koude Oorlog?”

 

Beste geïnteresseerde,

Graag nodigen we u uit voor het Platform Militair Erfgoed op dinsdag 28 november van 10:30 tot 17:00 uur. Ditmaal organiseren we het platform samen met het Nationaal Militair Museum (NMM) op Park Vliegbasis Soesterberg en zijn deze dag ook te gast in hun museum te midden van erfgoed uit de Koude Oorlog, zowel wat betreft locatie als materieel.

Dit platform heeft als thema Militaire dienstplicht tijdens de Koude Oorlog en is de vijfde in de serie over de Koude Oorlog. Verschillende sprekers gaan in op het thema dienstplicht en vertellen over de inzet van dienstplichtigen en het (on)roerend erfgoed van de Koude Oorlog. Keynote speakers Herman Vuijsje, socioloog en journalist en Jan Hoffenaar, UU/NIMH delen hun kennis. Ook bespreken we de resultaten van de campagne ‘Wat deed jij tijdens de Koude Oorlog’.

Omdat we te gast zijn bij het NMM is het zonde om bij gelegenheid niet ook gebruik te maken de collectie van dichtbij te aanschouwen. In een korte rondleiding zal door vrijwilligers van het NMM nog het een en ander meer in detail bij het materieel worden toegelicht.

We sluiten af met een borrel.

Wij zien uit naar uw deelname!

Met vriendelijke groet,
Namens de programmacommissie,

Marc Stappers

Programmacommissie Platform Militair Erfgoed: René Parijs (Marechausseemuseum), Kees Neisingh (Stichting Menno van Coehoorn), Raphaël Smid (Smid Advies), Gustaaf Boissevain (Rijksvastgoedbedrijf), Edmée Sleijpen (Rijkswaterstaat), Ben de Vries en Marc Stappers (beiden Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).

Mocht u onverwachts verhinderd zijn, vergeet u dan niet af te melden via Marc Stappers

Ontving u deze uitnodiging via een relatie en wilt u deze voortaan graag zelf ontvangen? Schrijf u dan in voor de mailinglijst.

Lees meer
Direct aanmelden
Lees meer
Direct aanmelden

 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

T: 033 – 421 7 421
E: info@cultureelerfgoed.nl
W: www.cultureelerfgoed.nl

Gegevens wijzigen of afmelden

Geef een reactie