OPROEP TOT AANMELDING VOOR 83e AV der V.O.C. op 22 APRIL 2023

Geachte Ereleden en leden der V.O.C.,

het VOC Bestuur nodigt u uit voor de 83e Algemene Vergadering, welke gehouden zal worden op zaterdag 22 april 2023.

 

 

Locatie: Het Oude Stadhuis, Markt 1, Gouda

Tijd: 09.30 – 12.00 uur

 

Tijdens de AV van 10.45 – 12.00 uur is er voor de partners een rondvaart door Gouda

georganiseerd.

Er is een gezamenlijke lunch gepland in Restaurant Het Weeshuis, gevolgd door een

bezoek aan Museum Gouda en de Sint-Janskerk.

De dag zal worden afgesloten met een borrel in La Bodega. Ontvangst, rondvaart,

lunch, museumbezoek en afsluitende borrel worden u aangeboden door de VOC.

Aanmelding: op de VOC website onder “Activiteiten”, niet later dan 15 maart 2023.

In het vakje “Opmerking” dient u aan te geven of u met uw partner komt.

Mocht u hiermee problemen hebben, neem dan contact op met Ritm b.d. Geert Snellen

via tel 06 1127 4728 of ledenadministratie@voc-cavalerie.nl

De stukken voor de AV zullen tijdig naar de deelnemers worden gestuurd.

Parkeren    : Parkeergarage Q-Park Nieuwe Markt, Lem Dulstraat 3, Gouda

Het VOC Bestuur hoopt op een grote opkomst.

Oud res Ritm Frans Fontein

Ondervoorzitter der VOC

Geef een reactie