Members Login Menu

Vereniging Officieren Cavalerie

Sprong Voorwaarts

Sprong Voorwaarts

De Vereniging Officieren Cavalerie heeft een groot militair en zakelijk netwerk. Dat netwerk is voor ieder lid toegankelijk via de gegevens in de  ledenlijst en via social media, zoals LinkedIn en Facebook. Ook daarom is het belangrijk om uw gegevens in de ledenlijst actueel te houden.

Saamhorigheid staat hoog in “de standaard” van de Vereniging; als een lid een beroep op u doet, dan vindt de Vereniging het vanzelfsprekend dat u zich beijvert een constructieve bijdrage te leveren.

Daarnaast kan het netwerk van de VOC u behulpzaam zijn bij uw verdere militaire en/of civiele carrière.

Wilt u uw vraag via een intermediair uitzetten, neem dan contact op met oud res ritm Jhr ir Maurits van der Goes, [email protected] of 0653264052.

Spring naar toolbar