Members Login Menu

Vereniging Officieren Cavalerie

   

Nieuwe bestuurders Stichting Museum Nederlandse Cavalerie gevraagd

Nieuwe bestuurders Stichting Museum Nederlandse Cavalerie gevraagd

De Stichting Museum Nederlandse Cavalerie vraagt vrijwilligers voor een bestuurlijke functie. De gedachten gaan uit naar officieren b.d. en oud-reserveofficieren. Vooreerst betreft het de vervulling van de functie van Lid van het Stichtingsbestuur, met de mogelijkheid van doorschuiven naar een functie in het Dagelijks Bestuur. Geboden wordt een vertrouwde omgeving waarin het Cavaleriehart merkbaar klopt. Ondanks alle reorganisaties van de laatste jaren, waarbij veel bataljons zijn opgeheven, is er juist sprake van een toenemende belangstelling voor de historie en de tradities van onze Regimenten, zoals weergegeven in ons Cavaleriemuseum.
Het Cavalerie museum heeft de status van Erkend Museum en daar zijn wij trots op. Binnen de Historische Collecties van defensie zijn wij een grote speler, vanwege de omvang en volledigheid van de verzameling, als ook vanwege de mogelijkheden om het museum te bezoeken. Om dit te handhaven is een sterk en volledig bestuur gewenst. Belangstellenden kunnen zich nader informeren bij de secretaris van het bestuur Stichting Museum Nederlandse Cavalerie – telefoon 033-4661010 – mailadres: [email protected]

Laat een bericht achter

Spring naar toolbar