11 november 2020 – Mars en Mercuriussymposium / webinar 2020: ‘Verankering van de krijgsmacht in de veranderende samenleving’

Een terugkeer naar nationalisme en een verharding in internationale relaties: wereldwijde trends en ontwikkelingen die door de coronacrisis in het spotlicht gezet en zelfs versterkt zijn. Dat de coronacrisis impact heeft op onze samenleving is voor iedereen duidelijk. Dat de krijgsmacht een significante rol speelt in de aanpak van de crisis ook. Maar hoe verhouden zich de mondiale ontwikkelingen nu tot de nationale ontwikkelingen? Welke – veranderende – rol speelt de krijgsmacht daarin?

De vier sprekers op het Mars en Mercuriussymposium / webinar schetsen hoe die mondiale ontwikkelingen in de internationale betrekkingen in het corona- en postcoronatijdperk zich manifesteren in het Nederlandse nationale domein, en hoe de krijgsmacht zich aanpast om in deze veranderende samenleving stevig verankerd te zijn en te blijven. Daarna gaan de sprekers onder meer in op de visie en rol van het Territoriaal Operatiecentrum (TOC), en de wijze waarop reservisten een bijzondere positie innemen op het scheidsvlak tussen krijgsmacht en samenleving.

Het programma van het webinar ziet er als volgt uit:

  • 15:00 Opening door Han ten Broeke MSc, Director of Political Affairs bij HCSS (moderator)
  • 15:10 De afbrokkeling van het multilateralisme: gevolgen voor EU en NAVO? door Jack Thompson PhD MA, (Strategic Analyst HCSS, Engelstalig)
  • 15:40 Internationale ontwikkelingen en hun invloed in Nederland, door Kol Hans van Dalen (Staf CLAS)
  • 16:10 Korte pauze
  • 16:20 Het Territoriaal Operatiecentrum (TOC): doel, visie en ervaringen, door Kol Piet Hagenaars (C TOC)
  • 16:50 Reservisten: schakel tussen krijgsmacht en samenleving, door Lkol Rob Moerman (Bureau Reservisten Staf CLAS)
  • 17:20 Wrap Up, door Genm Rob Jeulink (P-CLAS)
  • 17:35 Q+A en chatvragen, door Han ten Broeke
  • 17:50 Afronding door Han ten Broeke.

Na uw inschrijving ontvangt u bijtijds de webinar-link.

We hopen u op 11 november digitaal te mogen begroeten.

Via onderstaande link kunnen ingelogde VOC-leden zien hoe ze zich kunnen aanmelden:

https://www.voc-cavalerie.nl/wp-content/uploads/_mediavault/2020/10/Informatiebulletin-MenMsymposium.pdf

Geef een reactie