Members Login Menu

Vereniging Officieren Cavalerie

   

Herdenkingsbijeenkomst “Vergeten Bevrijders Borne”

Herdenkingsbijeenkomst “Vergeten Bevrijders Borne”

De regio Oost-Twente is bevrijd door Britse divisies. Het oostelijk deel door de Guards Armoured Division en het naastliggende westelijk deel door de 43rd Wessex Infantry Division. De Wessex Divisie kreeg ondersteuning van de 1st Royal Dragoons, een verkenningsbataljon en The Nottinghamshire Sherwood Rangers Yeomanry, een tankbataljon. Juist deze cavalerie-eenheden zijn niet genoemd in de lokale geschiedschrijving van Borne en daarom nooit uitgenodigd voor een herdenkingsbijeenkomst. Men meende dat zij deel uitmaakten van de infanterietroepen die met deze ondersteuning op 3 mei 1945 de bebouwing binnentrokken. Op initiatief van oud-reserve ritmeester Wim Geul en oud-reserve eerste luitenant Hans Pol, heeft de gemeente Borne besloten deze omissie te herstellen. Er zullen twee straten naar deze cavalerie-eenheden vernoemd worden onder de namen ‘Royal Dragoons’ en ‘Sherwood Rangers’. Inmiddels zijn vertegenwoordigers van de beide regimenten uitgenodigd, waarop positief is gereageerd. Ook de Britse ambassade zal met een vertegenwoordiger aanwezig zijn. Het plan is om de Britse gasten op een cavalerie waardige wijze te onthalen en wel van 2 tot 4 april 2020. Rondom de onthulling van de straatnamen is een feestelijk programma gedacht. Om een en ander te realiseren doet het organiserend comité een beroep op uw vrijgevigheid. Wellicht wilt u dit initiatief ondersteunen door een bedrag over te maken op rekening NL26RABO0341459860 t.n.v. Stichting Vergeten Bevrijders.

Voor nadere informatie en inschrijven voor ingelogde VOC-leden: Klik hier

Overige informatie: www.vergetenbevrijders.nl

Laat een bericht achter

Spring naar toolbar