Members Login Menu

Vereniging Officieren Cavalerie

   

Eigen detachement RHvS Nationale Veteranendag 2020

Eigen detachement RHvS Nationale Veteranendag 2020

Geachte Veteraan van RHvS en broeders verbonden aan het Regiment,

OPROEP:
Meld U lieden dus aan met dien yver welke U lieden altoos eigen was, meld U lieden aan met die zelfde geestdrift, welke my bezielt, en Gy lieden zult met dankbaar genoegen ontvangen worden.

Op 27 juni 2020 vindt weer de jaarlijkse Nationale Veteranendag plaats in Den Haag.
Bij voldoende animo willen we vanuit het Regiment Huzaren van Sytzama een eigen DETACHEMENT samenstellen.
Al enkele jaren sluiten de Veteranen van ons Regiment zich aan bij het Detachement van het Regiment Huzaren van Boreel.
De Opperwachtmeester bd der Cavalerie, Hans van Haalen, heeft het initiatief genomen om een detachement van het Regiment Huzaren van Sytzama samen te stellen. Een dag om oude kameraden te ontmoeten.
Gratis treinvervoer naar Den Haag, Klasse I in ruime mate aanwezig terwijl jouw relatie ons voorbij zien marcheren vanaf de tribune als het Nederlandse volk zijn waardering laat horen.

Zij die opgenomen wensen te worden in het Detachement Veteranen Regiment Huzaren van Sytzama, kunnen zich alvast aanmelden bij de Opperwachtmeester op het emailadres: [email protected]

Daarnaast wil onze Regimentsadjudant dit initiatief ook volgen. Stuur de mail, op zijn verzoek, onder CC, naar hl.d.vogel@mindef.nl

Tot mails en met Huzarengroet,

W.J. (Wil) Bouwmans
Adjudant bd der Cavalerie
Regimentsaanspreekpunt
Regiment Huzaren van Sytzama

Laat een bericht achter

Spring naar toolbar