Bericht aan alle VOC-leden in COVID-19-tijd

Waarde VOC leden,

Het is weer enige tijd geleden dat het bestuur zich tot u richtte en we hopen dat dit bericht u allen gezond en wel aantreft. We zien dat diverse lunchtafels creatieve initiatieven ontplooien om leden ondanks de huidige beperkingen met elkaar in contact te houden ā€“ chapeau! Het bestuur heeft inmiddels ook de eerste virtuele borrel en zelfs de eerste virtuele bestuursvergadering achter de rug. Gelukkig zien we dat er per 1 juni een aantal maatregelen versoepeld worden en we hopen dat dit soelaas zal bieden. We weten dat de VOC-Lunchtafel voorzitters al heel actief bezig zijn te overleggen met hun horeca-etablissementen in welke vorm de lunchtafel bijeenkomsten weer hervat kunnen worden.

Helaas kon ook de jaarlijkse Algemene Vergadering, die dit jaar al helemaal voorbereid was in Hoorn met een mooi programma voor de partners, niet plaatsvinden. Een belangrijk agendapunt in de AV is de rekening en verantwoording aan de leden door de penningmeester. (Huishoudelijk Reglement art. 5.3) en het verslag van de Kascommissie. Wij volgen de berichten over de Corona maatregelen nauwlettend en zullen ervoor zorgen dat financieel geĆÆnteresseerde leden fysiek of anderszins voor het einde van het jaar inzage krijgt in de financiĆ«n en de voorgestelde begroting van de vereniging.

Of en hoe alle andere activiteiten die we gepland hebben voor de tweede helft van dit jaar zoals vermeld in de Mededelingen, uitgevoerd zullen worden is ook voor ons nog niet zeker. We zullen in elk geval zo verantwoord als mogelijk met de gezondheid van onze leden om gaan, maar ook naar mogelijkheden zoeken om elkaar gauw weer te zien. We zullen u met flashmails op de hoogte houden.

Omdat defensie als vitale sector is aangewezen, hebben militairen zich de afgelopen maanden op allerlei manieren ingezet ter ondersteuning van ziekenhuizen, verpleeghuizen, voedselbanken en andere instellingen. Om te voorkomen dat de Landmacht tot stilstand komt, is inmiddels weer begonnen met keuren en selecteren van nieuw personeel en zijn eenheden ook weer op kleine schaal aan het oefenen. U ziet, never a dull moment.

Uw bestuur hoopt van harte dat u dit bericht, vrij van Corona besmetting bij uzelf en uw naasten, zult kunnen lezen. Wij wensen u allen een mooie en gezonde anderhalve-meter zomer. We kijken er naar uit om iedereen weer in levende lijve te zien.

Namens het bestuur

met Huzarengroet,

Genm. Nico Tak

Voorzitter

Geef een reactie