Members Login Menu

Vereniging Officieren Cavalerie

   

ANNULERING ALGEMENE VERGADERING VOC 18 APRIL 2020

ANNULERING ALGEMENE VERGADERING VOC 18 APRIL 2020

Geachte Ereleden en Leden der Vereniging Officieren Cavalerie,

tot haar grote spijt heeft uw bestuur vandaag besloten de op 18 april 2020 geplande Algemene Vergadering der V.O.C. uit te stellen tot een latere datum dit jaar, zodra de gezondheidsbedreigende situatie vanwege de COVID-19 dreiging voorbij is. Dit besluit werd genomen in het belang van het welzijn der leden, waarvan er een aanzienlijk aantal, gezien hun hogere leeftijd, tot de meest kwetsbare groep behoren.

Vanzelfsprekend zult u zo snel mogelijk geïnformeerd worden over de nieuwe vergaderdatum, zodra deze is vastgesteld.

Mocht u reeds verblijfsaccommodatie in Hoorn of haar omgeving gereserveerd hebben dan wordt u aangeraden deze zo spoedig mogelijk te annuleren, teneinde eventuele annuleringskosten te voorkomen.

Namens het bestuur der V.O.C.,

oud res ritm F.C. Fontein
ovz der V.O.C.

Laat een bericht achter

Spring naar toolbar