84e Algemene Ledenvergadering 13 april 2024

Algemene Ledenvergadering Bergen op Zoom
OPROEP TOT AANMELDING VOOR 84e AV der V.O.C. op 13 APRIL 2024

Geachte Ereleden en leden der V.O.C.,

het VOC Bestuur nodigt u uit voor de 84e Algemene Vergadering,
welke gehouden zal worden op 13 april 2024.

Locatie: Het Oude Stadhuis, Grote Markt 1, Bergen op Zoom
Tijd: 09.45 – 12.00 uur

Partnerprogramma: Tijdens de AV van 10.45 – 12.00 uur is er voor de partners
een ochtendprogramma georganiseerd.

Er is een gezamenlijke lunch gepland, gevolgd door een bezoek aan nog nader te
selecteren locaties. De dag zal worden afgesloten met een borrel.
Ontvangst en overige programmaonderdelen en afsluitende borrel worden u aangeboden door de VOC.

Aanmelding: op de VOC website www.voc-cavalerie.nl onder “Activiteiten”, niet later
dan 15 maart 2024.
In het vakje “Opmerking” dient u aan te geven of u met uw partner komt.
Tevens kunt u hier specifieke lunchmenu wensen aangeven.

Mocht u hiermee problemen hebben, neem dan contact op met Ritm b.d. Geert Snellen
via tel 06 1127 4728 of ledenadministratie@voc-cavalerie.nl
Op de website kunt u ook zien wie zich reeds hebben aangemeld.
De stukken voor de AV en het dagprogramma zullen tijdig naar de deelnemers worden gestuurd.
Parkeren:
Sint-Catharinaplein (4 min); parkeergarage Grote Markt (5 min); parkeergarage Korenmarkt (6 min)

Het VOC Bestuur hoopt op een grote opkomst.

Oud-res Ritm Frans Fontein
Ondervoorzitter der VOC

Geef een reactie